Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Oι τοποθετήσεις των αναπληρωτών να γίνονται από ενιαίο πίνακα, εξασφαλίζοντας αριθμητικά τις θέσεις που προέρχονται από προγράμματα ΕΣΠΑ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ικαρίας και Φούρνων υιοθετεί το παρακάτω ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου σχετικά με τις τοποθετήσεις των συναδέλφων αναπληρωτών:

Πιστεύουμε ότι είναι κατάφωρη αδικία προς τους συναδέλφους του τακτικού προϋπολογισμού, που έχουν περισσότερα μόρια, να τοποθετούνται μετά από τους συναδέλφους ΕΣΠΑ, οι οποίοι έχουν λιγότερα μόρια.

Επιπρόσθετα, οι τοποθετήσεις συναδέλφων ΕΣΠΑ σε δυσπρόσιτα σχολεία (διπλασιασμός μορίων) έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες ανακατατάξεις στον Πίνακα των αναπληρωτών την επόμενη σχολική χρονιά.

Η πρόταση του Συλλόγου μας (η οποία ψηφίστηκε από τη Γ.Σ. του Δεκεμβρίου 2015) είναι:

· όλοι οι συνάδελφοι να διορίζονται από τον ενιαίο πίνακα,
· να τοποθετούνται με βάση τα μόριά τους, γνωρίζοντας εξαρχής όλα τα κενά,
· και κατόπιν να δηλώνονται στη μισθοδοσία του ΕΣΠΑ μόνο όσοι αναλαμβάνουν Ολοήμερα Τμήματα (πάγιο αίτημά μας ωστόσο είναι οι συνάδελφοι να διορίζονται μόνο μέσω τακτικού προϋπολογισμού).

Έτσι δε θα υπήρχε καμιά αδικία, θα γίνονταν σεβαστά τα δικαιώματα όλων των συναδέλφων, δε θα υπήρχε –έστω και έμμεση- παρέμβαση στη λειτουργία των Συλλόγων Διδασκόντων για την κατανομή των τάξεων και γενικά δε θα δημιουργούνταν τα προβλήματα που δημιουργεί ο κατακερματισμός και η κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών.

Ζητάμε την ικανοποίηση του παραπάνω αιτήματος και -τουλάχιστον μέχρι και την τυπική διευθέτηση του θέματος από το υπουργείο- οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών να γίνονται από ενιαίο πίνακα, εξασφαλίζοντας αριθμητικά τις θέσεις που προέρχονται από προγράμματα ΕΣΠΑ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο Πρόεδρος                                 Η Γραμματέας


Φώτης Μαντζώρος                    Μαρίνα Ζαχαροπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: