Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

ΩΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου, εκπροσωπώντας το σύνολο των συναδέλφων της Α΄ Σάμου, που εκφράστηκαν δημοκρατικά με τις αρχαιρεσίες της 16ης Δεκεμβρίου 2010, καταγγέλλει ομόφωνα την ενέργεια των δύο εκπαιδευτικών, που προσέφυγαν δικαστικά στο Πρωτοδικείο Σάμου με το υπ. αριθ. 24 ΕΔ/2011 δικόγραφό τους (22/3/2011) και ζήτησαν το διορισμό προσωρινής διοίκησης για το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου και την εκ νέου διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Η ενέργεια αυτή στρέφεται κυρίως κατά του πλειοψηφούντος συμβούλου και σηματοδοτείται καταρχάς από τον αυταπόδεικτα ψευδή ισχυρισμό ότι ο πλειοψηφών σύμβουλος αρνήθηκε «παρά το ότι έχουν ήδη παρέλθει σχεδόν τρεις μήνες από τη διενέργεια των εκλογών… να συγκαλέσει το νέο Δ.Σ. και να προβεί στην δια μυστικής ψηφοφορίας εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία και τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.», ζητώντας μάλιστα οι δικαστικές τους δαπάνες να επιβληθούν σε βάρος του Σωματείου.

Οι συνάδελφοι γνωρίζουν ήδη, από τα ενημερωτικά δελτία που έχουν σταλεί μέχρι σήμερα, όλη την πορεία των διαδικασιών μέχρι και την τελική συγκρότηση του Δ.Σ. στις 8/4/2011. Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου έγιναν στις 16-12-10. Το καταστατικό δε βάζει όριο στο πόσες συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν για τη συγκρότηση του προεδρείου. Η πρώτη συνεδρίαση συγκλήθηκε από τον πλειοψηφούντα σύμβουλο στις 21/12/2010, όπως ακριβώς ορίζει το Καταστατικό του Συλλόγου και η θέση του ήταν η συγκρότηση του προεδρείου να γίνει σε αντιπροσωπευτική-αναλογική βάση χωρίς αποκλεισμούς καμίας παράταξης. Άλλωστε, αυτό φαίνεται να ήταν και η εντολή των συναδέλφων, όπως αυτή εκφράστηκε στο εκλογικό αποτέλεσμα και στη κατανομή των εδρών (3-2-2) που δε χωρά διπλές ερμηνείες. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. συνεχίστηκαν στις 12/1, 17/1, 25/1, 1/2, 16/2, 1/3, 17/3, 22/3 και 8/4, οπότε τελικά συγκροτήθηκε αντιπροσωπευτικά σε σώμα το Δ.Σ., χωρίς να εμποδίζεται η λειτουργία του μέχρι σήμερα (συμμετοχή σε απεργίες, παραστάσεις διαμαρτυρίας σε Α/βάθμια και Β/βάθμια, μεταφορές μαθητών, εκδήλωση για την παιδεία, χορός Συλλόγου, αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων και άλλες αποφάσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων ομόφωνες).

Επιπρόσθετα οι δύο ενάγοντες ουδέποτε παρουσιάστηκαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ., ώστε να υποβάλουν τα ερωτήματά τους σχετικά με τη συγκρότηση, παρακάμπτοντας έτσι κάθε καταστατική και δεοντολογική οδό. Η συγκεκριμένη προσφυγή τους στη Δικαιοσύνη για τη λειτουργία του Συλλόγου είναι ένα γεγονός που δυσφημεί το Σύλλογο και απαξιώνει πολιτικά, συνδικαλιστικά και συναδελφικά όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κυρίως τον πλειοψηφούντα σύμβουλο (καθόσον μάλιστα βασίζεται σε ανυπόστατες κατηγορίες) και αποτελεί αντικαταστατική και αντιδημοκρατική παρέμβαση στη λειτουργία του άμεσου συνδικαλιστικού μας οργάνου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δ/Ν Σάμου επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του όσον αφορά την αποκατάσταση της αλήθειας απέναντι σε τέτοιου είδους αυθαιρεσίες και καλεί τη ΔΟΕ και τα Α/βάθμια και Β/βάθμια Σωματεία να πάρουν θέση στο ζήτημα υπερασπιζόμενοι τις δημοκρατικές διαδικασίες και την πολιτική ελευθερία.

Για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος του Συλλόγου                   Ο γραμματέας του Συλλόγου
                      Μαρία Δάλλη                            Παντελής Μεσοχωρίτης

Διαβάστε προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: