Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ. ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι τακτικοί εκπαιδευτικοί (διορισμένοι σε μόνιμες θέσεις) της δημόσιας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην των υπηρετούντων Σχολικών Συμβούλων.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου. Στους εκπαιδευτικούς που θα ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα θα χορηγηθεί άδεια μιας ημέρας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: