Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Τελικοί Πίνακες Μοριοδότησης των Υποψήφιων Δ/ντων Π.Ε & Δ. Ε. Βορείου Αιγαίου μετά τη συνέντευξη - Εντάσεις έως 22/1/16

Σας κοινοποιούμε τους τελικούς  Πίνακες Μοριοδότησης των Υποψήφιων Δ/ντων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου κατά φθίνουσα σειρά και ανά Δ/νση Εκπ/σης:

Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης των Υποψήφιων Δ/ντων Π/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης των Υποψήφιων Δ/ντων Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

Οι Υποψήφιοι δύνανται να καταθέσουν ενστάσεις από 20-01-2016 έως και 22-01-2016 στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου.

Η κατάθεση της ένστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά με αποστολή e-mail στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mail@vaigaiou.pde.sch.gr με παράλληλη αποστολή fax στο τηλεομοιότυπο (FAX): 2251048155.

Δείτε παρακάτω τους τελικούς Πίνακες ανά Περιφέρεια :

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδος

Οι νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα αναλάβουν υπηρεσία την 1η Φεβρουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: