Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Η Εγκύκλιος για την παράλληλη στήριξη για το 2017-2018

Αποτέλεσμα εικόνας για Η Εγκύκλιος για την παράλληλη στήριξη για το 2017-2018Σας αποστέλλουμε την με αριθμ πρωτ. 87755 /Δ3/25-05-2017 Υ.Α. (ΑΔΑ:Ω1ΘΜ4653ΠΣ-ΗΧ1) και θέμα: «Έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης μαθητών και στήριξης μαθητών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2017-2018 » και τα συν:
  • ΠΙΝΑΚΑΣ 1 για α) νέες παράλληλες στηρίξεις και β) ανανεώσεις παράλληλων στηρίξεων ανά ΔΙ.Π.Ε./ ΔΙ.Δ.Ε. 
  • ΠΙΝΑΚΑΣ 2 για υποστήριξη από Ε.Β.Π. ανά ΔΙ.Π.Ε./ ΔΙ.Δ.Ε. 
  • ΠΙΝΑΚΑΣ 2 για υποστήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή ανά ΔΙ.Π.Ε./ ΔΙ.Δ.Ε.
  • Αίτηση του γονέα-κηδεμόνα (Υπόδειγμα 1)
  • Διαβιβαστικό Σχολείου προς ΔΙ.Π.Ε. ή ΔΙ.Δ.Ε. (Υπόδειγμα 2) 
  • Το λογότυπο του ΕΣΠΑ, και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και την άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και σχολικών μονάδων περιοχής αρμοδιότητάς σας.
                                    Ο  Προϊστάμενος της
            Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

     Παναγιώτης Κασσιανός

Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: