Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

20.000.000 € στους Δήμους της Χώρας για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, συνολικού ποσού ύψους 20.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας για επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων.

Επισημαίνεται, ότι η κατανομή γίνεται με κριτήρια τον αριθμό των τμημάτων των σχολείων κατά 30% και τον αριθμό των μαθητών κατά 70%, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της «Ελληνικής Στατιστικής Αρχής». 

Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στους Δήμους, με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Τυχόν αδιάθετα ποσά, δύναται να διατεθούν για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων για το επόμενο έτος.

Για το Δήμο Σάμου το ποσόν ανέρχεται στα  62.600 ευρώ

για το Δήμο Ικαρίας Σάμου στα 15.600 και

για το Δήμο Φούρνων Σάμου στα 2.100

Δείτε εδώ την κατανομή του ποσού 20.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: