Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Τα λειτουργικά κενά στο ΠΥΣΠΕ Σάμου

Την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Σάμου για τον προσδιορισμό των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες Α' και Β' Σάμου. Σάμου.

Η τοποθέτησή μας όσον αφορά τον προσδιορισμό της λειτουργικότητας των σχολικών μονάδων και των λειτουργικών κενών Α΄ και Β΄ Σάμου επικεντρώθηκε βασικά στα παρακάτω σημεία:

1. Το Δ.Σ. Κοκκαρίου να μην υποβιβαστεί σε 4/θέσιο, αλλά να παραμείνει με τη λειτουργικότητα της προηγούμενης χρονιά (5/θέσιο), προτάσσοντας τους ιδιαίτερα σοβαρούς παιδαγωγικούς λόγους που υφίστανται και που θεωρούμε ότι πρέπει να εντάσσονται και να γίνονται σεβαστοί και στο συνεπακόλουθο διοικητικό έργο. Η πρόταση, που έχει και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας σχολικής συμβούλου, πέρασε κατά πλειοψηφία.

2. Το 2ο Ραχών να παραμείνει στην οργανικότητά του και να μην υποβιβαστεί λειτουργικά σε 3/θέσιο.

3. Να προστεθεί λειτουργικό κενό στο Ειδικό Σχολείο Σάμου για να καλυφθούν οι ανάγκες κατ΄ οίκον διδασκαλίας. Η πρόταση έγινε δεκτή και υπήρξε δέσμευση από την πλευρά της Δ/νριας Εκπαίδευσης.

4. Το Δ.Σ. των Φούρνων να λειτουργήσει ως 6/θέσιο, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική και γεωγραφική ιδιαιτερότητα του νησιού αλλά και την εκτίμηση του ίδιου του διευθυντή του σχολείου, όπως αποτυπώθηκε κατά τη διαδικασία των πρόσφατων συνεντεύξεων.

 5. Για όλα τα νηπιαγωγεία, ο προσδιορισμός των κενών να γίνει με βάση την αναλογία 1/15 και τη στήριξη των πολυπληθέστερων μονάδων σε Καρλόβασι και Βαθύ με έναν επιπλέον εκπαιδευτικό, που θα μπορεί να καλύπτει και ανάγκες αδειών σε μικρότερες σχολικές μονάδες.

6. Να γίνει ενημέρωση των γονέων -κατοίκων- του Παγώνδα και να εξεταστεί η δυνατότητα επαναλειτουργίας του νηπιαγωγείου του χωριού. Είναι απορίας άξιο ότι, ενώ το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το αντίστοιχο 5/θέσιο Δημοτικό, παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια. με αποτέλεσμα τα νήπια να αναγκάζονται να μετακινηθούν στο Ηραίο, δηλαδή αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους και το σχολείο που έτσι κι αλλιώς θα φοιτήσουν μετά το νηπιαγωγείο…

Ελπίζουμε σύντομα να δοθεί ένα τέλος σ΄ αυτή την ιστορία και να λειτουργήσει και πάλι το νηπιαγωγείο κανονικά.

* Τα λειτουργικά κενά θα διαφοροποιηθούν, επειδή θα γίνουν οι τοποθετήσεις των συναδέλφων που ήρθαν με απόσπαση στο ΠΥΣΠΕ Σάμου.

Επίσης, θα διαφοροποιηθούν και τα λειτουργικά κενά των Ειδικοτήτων, επειδή θα καλυφθούν και από διαθέσεις των Ειδικοτήτων της Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Μαρία Δάλλη

Αναπληρώτρια αιρετή ΠΥΣΠΕ Σάμου
Μέλος του Συμβουλίου Επιλογής

Δεν υπάρχουν σχόλια: