Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Τα θέματα που θα συζητηθούν στο ΚΥΣΠΕ στις 24 & 25 Αυγούστου 2017

Το K.Υ.Σ.Π.Ε. θα συνεδριάσει  στις 24 & 25 Αυγούστου, ημέρες Πέμπτη ώρα 10:00 & Παρασκευή ώρα 13:00, στο κτίριο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. γραφείο 1029 (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, 1ος όροφος) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.«Εξέταση αιτήσεων ανανέωσης απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου και αιτήματος ανάκλησης απόσπασης εκπαιδευτικού στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

2.«Συζήτηση επί αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

3.«Εξέταση θεμάτων επί των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. & σε δομές Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2017-2018 (τροποποιήσεις, ανακλήσεις, ενστάσεις) και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

4.«Εξέταση θεμάτων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. & σε δομές Ειδικής Αγωγής (επανεξετάσεις, νέες αιτήσεις, ειδικές κατηγορίες κλπ.) για το σχολικό έτος 2017-2018 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

5.«Επικύρωση πινάκων εκπαιδευτικών Π.Ε., που αποσπώνται από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. & σε δομές Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2017-2018 (Β΄ φάση)»

Ο Πρόεδρος του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: