Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής στη Σάμο

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΑΜΟΥ

Η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων α΄ και β΄ ηλικίας αποκλειστικά στο Νηπιαγωγείο αποτελεί από τις 2 Μαρτίου 2018  νόμο του κράτους (Ν. 4521, ΦΕΚ 38/2-3-2018). Η ΚΕΔΕ και όσοι συντάσσονται μαζί της πίστευαν ότι είχαν ισχυρά επιχειρήματα για τη μη ένταξη των νηπίων β΄ ηλικίας αποκλειστικά στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Όμως τα επιχειρήματά τους για συρρίκνωση – αποδόμηση των παιδικών σταθμών και απώλεια θέσεων εργασίας ήταν αβάσιμα και κατέρρευσαν. Χιλιάδες παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς  και αυτό αποδεικνύεται με  στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΕΤΑΑ και τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.

Τονίζουμε ότι αν εφαρμοζόταν η Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση σε όλη τη χώρα, χιλιάδες παιδιά 3 – 4 χρόνων, τα οποία τώρα δε βρίσκουν θέση στους  Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς (γιατί οι θέσεις καλύπτονται από παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας) θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς. Επισημαίνουμε ότι οι Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί είναι οι μοναδικές δομές αγωγής και φροντίδας  στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά 3 – 4 χρόνων.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Στην προηγούμενη συνεδρίαση της τριμερούς επιτροπής για τη Σάμο, ο Δήμαρχος Σάμου καταψήφισε την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής τη σχολική χρονιά 2018-2019 στη Σάμο, γεγονός που καταγγέλθηκε ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου της 7ης Ιουνίου 2018.

Παραθέτουμε την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου:

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Σάμου καταγγέλλει ομόφωνα τη στάση του Δημάρχου Σάμου να καταψηφίσει την άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στην τριμελή επιτροπή του Δήμου Σάμου - πράξη εντεταγμένη στη συνολική στάση της ΚΕΔΕ, πράγμα που τον έφερε αντίθετο με το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας που μάχεται χρόνια για υλοποίηση αυτού του αιτήματος και έδωσε το πρόσχημα στην κυβέρνηση να μην συμπεριλάβει τον Δήμο της Σάμου στους Δήμους που θα υλοποιήσουν τη 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή τη σχολική χρονιά 2018-19.

Η επίμονη διεκδίκηση έχει αποτελέσματα.

Η νέα συνεδρίαση της τριμερούς επιτροπής

«Στην Σάμο στις 21/11/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, συνεδρίασε η Τριμερής Επιτροπή για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο Σάμου, με θέμα συζήτησης: «Διατύπωση γνώμης για την εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής στο Δήμο Σάμου»

Η επιτροπή συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1423/20-03-2018 Απόφασή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου με θέμα: «Συγκρότηση Τριμερών Επιτροπών για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου» και αποτελείται από τους:

  1. Εμμανουηλίδου Αλεξάνδρα, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου
  2. Αγγελόπουλο Μιχαήλ, Δήμαρχο Δήμου Σάμου (αντικαταστάτης του στη σημερινή συνεδρίαση ο Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος Παιδείας Καλατζής Αναστάσιος)
  3. Αρχοντούλη Ιωάννη, Πρόεδρο Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου έχοντας υπόψη: Τα στοιχεία του μαθητικού πληθυσμού των Νηπιαγωγείων του Δήμου Σάμου, τις παιδαγωγικές και λειτουργικές ανάγκες, την αναγκαιότητα της καθολικής εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής σε όλα ανεξαιρέτως τα Νηπιαγωγεία καθώς και τις προοπτικές εφαρμογής της, πρότεινε την εφαρμογή της άμεσα.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου πρότεινε:

Το όραμα των εκπαιδευτικών είναι η Δημόσια Δωρεάν Παιδεία για όλα τα παιδιά!

Η δίχρονη δημόσια υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση αποτελεί αίτημα αιχμής όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Από το ∆ιάταγµα αρ. 68/1896 «Περί συστάσεως νηπιαγωγείων» και το νόμο 3518/2006 για την ενός έτους υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση μέχρι σήμερα το αίτημα για δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι βασικό και αδιαπραγμάτευτο.

Η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και η σύνδεσή της με την πρωτοβάθμια, μέσω της ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο είναι μια ουσιαστικής σημασίας παρέμβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η υποχρεωτική δίχρονη Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση εξασφαλίζει στο παιδί συνέχεια ως προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το χώρο και τα πρόσωπα και δίνει στους εκπαιδευτικούς τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθούν με θέματα που σχετίζονται με πρώιμη παρέμβαση και συστηματικές προληπτικές παρεμβάσεις.

Η Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή είναι πρώτα και κύρια μία παιδαγωγική και κοινωνική αναγκαιότητα, που αφορά την ανάπτυξη, εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Κοινωνική αναγκαιότητα είναι επίσης η ύπαρξη Δημόσιων και Δωρεάν Παιδικών Σταθμών για τις ηλικίες πριν τα 4 χρόνια, ώστε κάθε παιδί να έχει θέση σε δομές προσχολικής αγωγής.

Απαιτούμε:

  • Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, δεκατετράχρονο σχεδιασμό της Γενικής εκπαίδευσης.
  • Μαζικούς μόνιμους διορισμούς νηπιαγωγών, εξασφάλιση χώρων, χρηματοδότηση και νέα κτίρια παντού, ώστε κανένα παιδί 4-6 να μη μείνει εκτός του δημόσιου νηπιαγωγείου.

Σχετικά με τον δήμο Σάμου,  άμεση εφαρμογή και υλοποίηση της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στα νηπιαγωγεία της Σάμου.

Τα μέλη της Επιτροπής συζήτησαν την πρόταση και αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στον Δήμο Σάμου από το σχολικό έτος 2019-2020».

Αναμφίβολα πρόκειται για θετική εξέλιξη που δικαιώνει τους αγώνες για υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο νησί μας.

Επειδή η πλήρης και ουσιαστική εφαρμογή  της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης:

· είναι μια ουσιαστικής σημασίας παρέμβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα  και απαιτεί  όρους ποιοτικούς και οικονομικούς  για  να εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια,

· θα είναι εφικτή  μόνο  αφού υπάρξει  ΑΜΕΣΑ διασφάλιση των δύο βασικών της παραμέτρων, της επάρκειας  των υποδομών και της στελέχωσής τους  με το απαραίτητο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό,

και επειδή τα σχολεία & νηπιαγωγεία  για να λειτουργήσουν ποιοτικά χρειάζονται ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ:

· Το Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στους αναγκαίους διορισμούς Νηπιαγωγών και την εξασφάλιση πιστώσεων για την υλικοτεχνική υποδομή των Νηπιαγωγείων, ώστε να υπάρξει άμεση και  καθολική εφαρμογή  της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020.

· Το Δήμο Σάμου να μεριμνήσει άμεσα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για τις   υλικοτεχνικές υποδομές (αίθουσες) που χρειάζονται για την άμεση εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής & Εκπ/σης από το Δημόσιο Νηπιαγωγείο από το σχολικό έτος 2019 – 2020,

· τη Δ/νση Π. Ε. Σάμου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (ιδρύσεις νέων Νηπιαγωγείων, επαναλειτουργία ή αναβάθμιση οργανικότητας Νηπιαγωγείων, ώστε να εγγραφούν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της περιοχής μας όλα τα νήπια και προνήπια ηλικίας 4 – 5 ετών κατά το σχολικό έτος 2019-2020),

Τώρα είναι η ώρα να αποδειχθεί από ποιους και σε ποιο βαθμό υπάρχει η πολιτική βούληση για την ουσιαστική και καθολική εφαρμογή της Δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο.

Από τη δική μας πλευρά δηλώνουμε ότι είναι εφικτό άμεσα να ξεκινήσει η εφαρμογή της Δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020 στο Δήμο Σάμου και καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠ.Π.Ε.Θ. – κυβέρνηση – Δήμο – Ενώσεις & Συλλόγους Γονέων – Κηδεμόνων) να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων υπερασπιζόμενοι το Δημόσιο Νηπιαγωγείο και τη Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση με γνώμονα την υπεράσπιση και διεύρυνση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας (νηπίων και προνηπίων).

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: