Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Γενική Συνέλευση Δ/Ν Σάμου: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΠΕ ΣΑΜΟΥ

Ψήφισμα που κατατέθηκε από την “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” και ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Δασκάλων & Νηπιαγωγών Σάμου

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου στηρίζει τις συναδέλφισσες για τις οποίες, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, έγινε σφάλμα καταχώρησης των ασφαλιστικών τους στοιχείων από τη Δ/νση Α/βάθμιας εκπαίδευσης Σάμου (είχαν καταχωρηθεί στο σύστημα ΔΙΑΣ ως παλαιές ασφαλισμένες), με αποτέλεσμα να καλούνται να επιστρέψουν μεγάλα χρηματικά ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Παρ΄ όλο που το πρόβλημα έγινε αντιληπτό αρκετά χρόνια πριν σε άλλους συναδέλφους, η Δ/νση Α/βάθμιας δεν προέβη στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διαπιστώσει την ορθή καταγραφή των στοιχείων μισθοδοσίας όλων των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης της και να διορθωθούν έγκαιρα τυχόν λάθη.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, να έχουν βρεθεί τουλάχιστον άλλοι 14 συνάδελφοι με διαφορές σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε ένα ατελείωτο κυκεώνα αναζήτησης των ποσών που τελικά τους αναλογούν (και μάλιστα από το κάθε ταμείο ξεχωριστά), ενώ η Διοίκηση καθυστερεί υπερβολικά να αναλάβει τις ευθύνες της και να δώσει τέλος σε όλη αυτή την ταλαιπωρία.

Θεωρούμε απαράδεκτη αυτή τη στάση και καλούμε τη Δ/ντρια Εκπαίδευσης, ως εκκαθαρίστρια, να αναλάβει τις ευθύνες της και να εξαντλήσει κάθε μέσο ώστε α) να γίνει άμεσος έλεγχος των οικονομικών στοιχείων όλων των συναδέλφων προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα των στοιχείων μισθοδοσίας τους και β) να διευθετήσει άμεσα το ζήτημα της αποπληρωμής των ποσών που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες ασφαλισμένες με άτοκες δόσεις σύμφωνα με την οικονομική τους δυνατότητα.

13 Δεκεμβρίου 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΑΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: