Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή - Αλλαγές στο ΠΔ79/17 - Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Σάμου (25/04/18)

Αγαπητοί Συνάδελφοι, υπενθυμίζουμε ότι:

· Τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 λήγει η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-19.

· Τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 λήγει και η προθεσμία για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης για τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. Σάμου, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή δεν είχαν οργανική θέση ή βρίσκονταν στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σάμου. Μπορούν να δηλώσουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

clip_image001Στο νομό Σάμου συνεδρίασε η τριμελής επιτροπή για τη 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Ομόφωνα ψήφισαν οι Δήμοι Ικαρίας και Φούρνων και κατά πλειοψηφία (2-1) ο Δήμος Σάμου, επειδή μειοψήφησε ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος Σάμου συντάχθηκε με την απόφαση της ΚΕΔΕ που είναι συνολικά ενάντια στο δημόσιο νηπιαγωγείο και ιδιαίτερα στην ένταξη των προνηπίων στις δομές της δημόσιας εκπαίδευσης.

Το υπουργείο εξέδωσε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με τους 184 Δήμους που θα εφαρμόσουν τη 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για έναν εμπαιγμό της εκπαιδευτικής κοινότητας, επειδή:

1. Από τους 184 συγκεκριμένους δήμους που περιλαμβάνονται οι 154 έχουν πληθυσμό μικρότερο από 15.000 κατοίκους. Στην πράξη καθιερώνουν τη δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, εκεί που ήταν ήδη ισχύουσα και χωρίς το νόμο! Καμία υποχρέωση για επιπλέον δαπάνη, υποδομές και διορισμούς.

2. Στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι επιλέχθηκαν οι δήμοι όπου υπήρξε ομόφωνη γνωμοδότηση των τριμερών επιτροπών. Ωστόσο στο νόμο δεν αναφέρεται κριτήριο ομοφωνίας, ενώ παράλληλα υπήρξαν εκατοντάδες θετικές γνωμοδοτήσεις ομόφωνες ή πλειοψηφικές σε δήμους που δεν συμπεριλήφθηκαν.

3. Οι γνωμοδοτήσεις των τριμερών επιτροπών, αλλά και οι εισηγήσεις των περιφερειακών διευθυντών δεν είναι δεσμευτικές. Την απόφαση την παίρνει η κυβέρνηση που εκδίδει και τις υπουργικές αποφάσεις.

Η κυβέρνηση δεν θέλησε να πράξει ούτε αυτό που φαινόταν αυτονόητο: δηλαδή να συμμετάσχουν στη Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, τουλάχιστον οι Δήμοι που έχουν πλειοψηφικά θετική πρόταση από τις τριμερείς επιτροπές. Θεωρούμε υπόθεση όλης της κοινωνίας τη γενίκευση της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Ο κυβερνητικός εμπαιγμός δεν θα περάσει. ΟΧΙ στην Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προσχολική Αγωγή. Όλα τα προνήπια εδώ και τώρα στα δημόσια νηπιαγωγεία με δημιουργία νέων νηπιαγωγείων και μόνιμους, μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΜΟΥ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1Η ΜΑΗ ΣΤΙΣ 10:00 π.μ.

clip_image002Αλλαγές έχουμε στο ΠΔ 79/2017 καθώς το νομοσχέδιο για τις Δομές Υποστήριξης που κατατέθηκε στη Βουλή περιλαμβάνονται τροποποιήσεις που αφορούν:

1. την ώρα σίτισης που πλέον θα ονομάζεται βιωματική δραστηριότητα υγιεινής διατροφής. Οι αλλαγές είναι εξής: Στην παρ. 16, οι λέξεις «Χρόνος μετάβασης στην αίθουσα σίτισης» αντικαθίσταται από τη λέξη «Διάλειμμα» και οι λέξεις «Σίτιση- Χαλάρωση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Βιωματική Δραστηριότητα Υγιεινής Διατροφής». Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου και του υπευθύνου του Ολοήμερου Προγράμματος, στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία της Βιωματικής Δραστηριότητας Υγιεινής Διατροφής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των λειτουργούντων τμημάτων της 2ης διδακτικής ώρας (14:15-15:00) του Ολοήμερου Προγράμματος.

2. Την πρώτη διδακτική περίοδο που αυξάνεται κατά 5 λεπτά με παράλληλη μείωση του διαλείμματος για το ίδιο χρονικό διάστημα. 1η διδακτική περίοδος: (08:15-09:45), διάλειμμα (09:45-10:00).

3. Τη μείωση του διδακτικού ωραρίου διευθυντών τετραθέσιων και άνω δημοτικών σχολείων, καθώς και των υποδιευθυντών των δημοτικών σχολείων κατά δύο ώρες. Συγκεκριμένα:

· Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 18.

· Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10.

· Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 8.

· Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 6.

· Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.

· Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας και 21 ώρες, αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας.

· Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που επιλέγονται ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων μειώνεται κατά δύο ώρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους και αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-19

clip_image003

Στη συνεδρίαση στις 25-04-18:

 • Προσδιορίσθηκαν τα οργανικά κενά Γενικής και Ειδικής Αγωγής ανά σχολείο που μπορείτε να τα δείτε στο http://epikoinonia-samou.blogspot.gr/2018/04/24-4-18.html και στο http://epikoinonia-samou.blogspot.gr/2018/ 04/24-4-18_24.html
 • · Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς ΠΕ70/Δασκάλων κατά πλειοψηφία (4-1). Διαφωνήσαμε για ΠΡΩΤΗ φορά σε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς και αναθεωρούμε τη θέση μας και τη στάση μας ως προς το συγκεκριμένο θέμα και θα συμφωνούμε από εδώ και στο εξής μόνο σε περιπτώσεις που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου, αφού δηλώνεται ο φορέας εργασίας και το ακριβές ωράριο εργασίας τους. Εξαίρεση μπορούν να αποτελέσουν οι περιπτώσεις των αναπληρωτών συναδέλφων που αφορούν εποχική απασχόληση που περιλαμβάνει -εκτός από το διάστημα του καλοκαιριού- και κάποιο μικρό διάστημα πριν τη λήξη του διδακτικού έτους.

  · Τοποθετήθηκε ομόφωνα μετά από άδεια λοχείας η αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ/Δασκάλων, Γούσιου Αγγελική, στο Δ.Σ. Κοντακεΐκων.

 • Δεν αναγνωρίσθηκε η προϋπηρεσία αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, που είχε διανυθεί το 2016, επειδή είχε ανασταλεί η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων από 01-01-2016 έως 31-12-2017.
 • Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

  Κακαγιάννης Αντώνης,

  Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σάμου,

  6940556436-6944271826 - 22730.61231,

  antoniskak18@gmail.com

  Δάλλη Μαρία,

  Αναπληρώτρια Αιρετή ΠΥΣΠΕ Σάμου,

  6974476651 - 22730.32572,

   dalllimar@yahoo.com

  Δεν υπάρχουν σχόλια: