Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Διαδικασίες απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όροι και κριτήρια

To Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, τους όρους, τα κριτήρια, το όργανο..
επιλογής των υποψηφίων, τη διαδικασία διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας και των περιπτώσεων απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: