Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Μετατάξεις εκπ/κών Ειδικοτήτων από τη Β/θμια Εκπ/ση - Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Σάμου (04/06/18)

clip_image001Αγαπητοί Συνάδελφοι,

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 172260/Ε1/17-10-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση κλάδων και οργανικών θέσεων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 3391/Β’/20-10-2016), συστάθηκαν οργανικές θέσεις για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, οι οποίοι μετατάχθηκαν από τη Β’/βάθμια στην Α/βάθμια εκπαίδευση. Για το ΠΥΣΠΕ Σάμου συστάθηκαν 2 οργανικές θέσεις ΠΕ05/Γαλλικής Γλώσσας, 1 ΠΕ07/Γερμανικής και 3 ΠΕ79/Πληροφορικής.

Επίσης, με την υπ’ αριθμ. 184704/Ε1/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3391/Β/04-11-2016) συστάθηκαν άλλες 2 οργανικές θέσεις ΠΕ05/Γαλλικής Γλώσσας, 1 ΠΕ07/Γερμανικής και 3 ΠΕ79/Πληροφορικής. Οι συγκεκριμένες οργανικές θέσεις είναι αποκλειστικά για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς οι οποίοι μετατάχθηκαν από τη Β’/ θμια στην Α’/θμια εκπαίδευση.

Οι συνάδελφοι που μετατάχθηκαν στη Σάμο από τη Β/θμια Εκπ/ση στην Α/θμια είναι 2 ΠΕ05/Γαλλικής Γλώσσας, 1 ΠΕ07/Γερμανικής και 6 ΠΕ79/Πληροφορικής και έτσι καλύφθηκαν και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Έμειναν αδιάθετες άλλες 2 οργανικές θέσεις ΠΕ05/Γαλλικής Γλώσσας και μία (1) ΠΕ07/Γερμανικής, οι οποίες προοριζόταν για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα μετατάσσονταν από τη Β’/βάθμια στην Α/βάθμια εκπαίδευση.

clip_image002Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 04-06-18:

· Τοποθετήθηκαν οι εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων σε σχολεία της προτίμησής τους που μπορείτε να τους δείτε στο: https://epikoinonia-samou. blogspot. com/ 2018/06/blog-post.html και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (3-2) η αναδιαμόρφωση των πινάκων κενών οργανικών θέσεων ειδικοτήτων, Γενικής Αγωγής, ανά σχολική μονάδα, που μπορείτε να τον δείτε στο: https://epikoinonia-samou.blogspot. com/ 2018/ 06/ blog-post_4.html.

Διαφωνήσαμε:

1. στον πίνακα κενών για τα 4 κενά ΠΕ05/Γαλλικής Γλώσσας που δόθηκαν από το υπουργείο έναντι των 2 ΠΕ07/ Γερμανικής προωθώντας έτσι τη Γαλλική γλώσσα σε σχέση με τη Γερμανική

2. με το να μεταφέρονται οι οργανικές τους θέσεις στην Α/θμια, όταν μετατάσσονται, χωρίς αυτές να αντικαθίστανται. Να θυμηθούμε το πώς καταργήθηκε η μία από τις δύο θέσεις ΠΕ11/ Γυμναστών στο Δ.Σ. Μεσαίου Καρλοβάσου. Αν υπήρχε όμως μία οργανική θέση τότε το σχολείο θα είχε μείνει χωρίς οργανική θέση Γυμναστή.

3. με την εγκύκλιο του υπουργείου που αναφέρει ότι αν δεν υπάρχουν ειδικότητες της μιας Γλώσσας στην Α/θμια να συμπληρώνονται από την άλλη με αποτέλεσμα τη μία χρονιά μπορεί τα παιδιά να κάνουν Γερμανικά, ενώ την επομένη, λόγω έλλειψης ειδικότητας να κάνουν Γαλλικά.

  • Συμφωνήσαμε με την μισθολογική κατάταξη και την αναγνώριση προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αλλά να έχουν το δικαίωμα της ένστασης.
  • Συμφωνήσαμε με την επαναλειτουργία του νηπιαγωγείου Καλλιθέας, ως παράρτημα του νηπιαγωγείου Μαραθοκάμπου. Δεν θα λειτουργήσουν τα νηπιαγωγεία Παγώνδα και Καρκιναγρίου, επειδή δεν υπάρχουν νήπια και προνήπια.

· Καταψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (4-1) το αίτημα εκπαιδευτικού που ζητούσε παράταση της θητείας του ως προϊστάμενος σε ολιγοθέσιο σχολείο για να κλείσει τον οικονομικό απολογισμό και να μην παραδώσει τα κλειδιά, επειδή τοποθετήθηκε με οργανική θέση στο σχολείο.

Διαφωνήσαμε επειδή:

1. δεν υπήρχε αίτηση του εκπαιδευτικού, αλλά αίτημα του σχολείου για παράταση της θητείας του

2. στο συγκεκριμένο σχολείο τοποθετήθηκε και δεύτερη συνάδελφος με οργανική θέση

3. όλα τα σχολεία κλείνουν τον οικονομικό απολογισμό με τη λήξη του διδακτικού έτους (21 Ιουνίου 2018)

Ø Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι αποσπάσεις σε Δ/νσεις Α/θμιας, Β/θμιας και στις Περιφερειακές Δ/νσεις. Από τη Σάμο αποσπώνται μία (1) εκπαιδευτικός ΠΕ70/Δασκάλων και ένας (1) ΠΕ11/Φυσικής Αγωγής.

Ø Αιτήσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ Σάμου έως 25 Ιουνίου 2018.

Δείτε εδώ την προηγούμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Κακαγιάννης Αντώνης,

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σάμου,

6940556436-6944271826 - 22730.61231,

 antoniskak18@gmail.com

Δάλλη Μαρία,

Αναπληρώτρια Αιρετή ΠΥΣΠΕ Σάμου,

6974476651 - 22730.32572,

dalllimar@yahoo.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: