Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Ξεκινούν ΑΜΕΣΑ οι αποσπάσεις

Ο Αιρετός του ΚΥΣΠΕ Νίκος Φασφαλής μας ενημερώνει ότι την Τρίτη 12 Ιουνίου στις 09:00 θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας συνεδρίαση του Κ.Υ.Σ.Π.Ε με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.«Εξέταση εκπρόθεσμων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. για το σχολικό έτος 2018-2019 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

2.«Εξέταση αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. για ένταξη σε ειδική κατηγορία για το σχολικό έτος 2018-2019 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

3.«Εξέταση αιτήσεων για κατ΄ εξαίρεση απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/1985 (167 Α΄) για το σχολικό έτος 2018-2019 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης» Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεδριάσεις μέχρι την ολοκλήρωση των αποσπάσεων. Αυτή προβλέπεται να γίνει μέσα σε μια εβδομάδα.

Πάντα κοντά σας,

Φασφαλής Νίκος­­


Δεν υπάρχουν σχόλια: