Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018

Δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Σάμου Ενημέρωση Αιρετού ΠΥΣΠΕ Σάμου

Λειτουργικά κενά ΠΥΣΠΕ Σάμου (12-13/7/18)Ξεκίνησαν από το ΠΥΣΠΕ Σάμου οι δηλώσεις προτίμησης σχολείων/νηπιαγωγείων των εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων είναι μέχρι 28 Αυγούστου.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν μέχρι 20 σχολικές μονάδες. Πέρα από τα λειτουργικά κενά που υπάρχουν μπορούν να δηλώσουν και άλλες σχολικές μονάδες που δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά, επειδή θα προηγηθούν οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ και μπορεί να δημιουργηθούν νέα λειτουργικά κενά.

Δηλώνουμε κατά σειρά τα σχολεία που επιθυμούμε να υπηρετήσουμε. Μπορούμε να δηλώσουμε και σχολεία της Ικαρίας-Φούρνων, επειδή οι αποσπάσεις είναι για το ΠΥΣΠΕ Σάμου και όχι ανά περιοχή.

Διαβάστε και την ανακοίνωση της ΔΙΠΕ Σάμου:

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που ήρθαν με απόσπαση στο ΠΥΣΠΕ Ν. Σάμου από άλλο ΠΥΣΠΕ να υποβάλλουν από Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018 έως και Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018 δήλωση προτίμησης, στην οποία να αναγράφουν μέχρι και είκοσι (20) σχολικές μονάδες που επιθυμούν να τοποθετηθούν. Ταυτόχρονα πρέπει να υποβάλλουν και τα σχετικά δικαιολογητικά βάση των οποίων μοριοδοτήθηκαν και είχαν καταθέσει στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης:
  1. Εντοπιότητα: Πιστοποιητικό γέννησης/εντοπιότητας ή σε περίπτωση μεταφοράς δικαιωμάτων πιστοποιητικό εντοπιότητας από το Δήμο.
  2. Συνυπηρέτηση: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα εργασίας/εργοδότη συζύγου όπου να αναφέρεται σαφώς ο τόπος εργασίας.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  προκειμένου να μοριοδοτηθεί γάμος/ παιδιά.
  4. Πιστοποιητικά για μοριοδότηση σοβαρών λόγων υγείας των ίδιων των εκπαιδευτικών ή συγγενικών τους προσώπων
  5. Βεβαίωση φοίτησης Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, προκειμένου να μοριοδοτηθούν σπουδές του εκπαιδευτικού σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν που ανήκει οργανικά.
Επισυνάπτεται:
Αίτηση δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Σάμου από άλλα ΠΥΣΠΕ, 2018-2019.

Μετά τις δηλώσεις προτίμησης των συναδέλφων θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Σάμου και θα τοποθετήσει κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ και μετά τους συναδέλφους που ήρθαν από άλλα ΠΥΣΠΕ. Τα λειτουργικά κενά είναι πάρα πολλά και σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν στην πρώτη τους προτίμηση.

Δείτε τα λειτουργικά κενά στην Α΄ Σάμου εδώ και στην Β΄ Σάμου εδώ

Πλέον το ΠΥΣΠΕ Σάμου έχει (3) περιοχές.

Την Α΄ Σάμου που περιλαμβάνει τα σχολεία/νηπιαγωγεία της Σάμου. Τη Β΄ Σάμου τα σχολεία/νηπιαγωγεία της Ικαρίας και τη Γ΄ Σάμου τα σχολεία/νηπιαγωγεία των Φούρνων.

Μετά την ανακοίνωση της νέας μοριοδότησης των σχολικών μονάδων από το Υπουργείο Παιδείας, δυσπρόσιτα σχολεία/νηπιαγωγεία στη  Σάμο είναι μόνο του Μαραθοκάμπου και της Καλλιθέας, ενώ στην Ικαρία και στους Φούρνους  είναι όλα δυσπρόσιτα.

Διόρθωση: Τελικά μόνο οι σχολικές μονάδες με 11 (ΙΑ), 12 (ΙΒ) & 14 (ΙΓ) μόρια είναι δυσπρόσιτες. Άρα το Δ.Σ. Μαραθοκάμπου δεν είναι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΚΥΣΔΕ πρότεινε προς τον Υπουργό Παιδείας,  να καθοριστούν ως δυσπρόσιτες οι σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ, ενώ

το ΚΥΣΠΕ πρότεινε αντίστοιχα προς τον Υπουργό Παιδείας, να καθοριστούν ως δυσπρόσιτες οι σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ.

Ο Υπουργός Παιδείας, επειδή οι ανωτέρω προτάσεις δεν συμφωνούσαν, αποφάσισε να αποδεχθεί εν μέρει την πρόταση του ΚΥΣΔΕ και εξ ολοκλήρου την πρόταση του ΚΥΣΠΕ, καθώς τα ανωτέρω αποτελούν τις κοινές κατηγορίες που προτείνονται από ΚΥΣΠΕ και το ΚΥΣΔΕ.

Δείτε εδώ τη νέα μοριοδότηση των σχολείων στο ΠΥΣΠΕ Σάμου

Περιμένουμε την εγκύκλιο του υπουργείου για τις δηλώσεις των αναπληρωτών. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΠΑΣΑΔ , η εγκύκλιος για τη δήλωση περιοχών βρίσκεται στο στάδιο αναμονής έκδοσης ΦΕΚ και αναμένεται από Παρασκευή έως Δευτέρα, καθώς εκκρεμούν κάποιες λεπτομέρειες προς διευθέτηση από τον ΑΣΕΠ.

Το χρονικό διάστημα που θα δίνεται για το πέρας της διαδικασίας θα είναι 5 ημέρες από τη δημοσίευσή της, ενώ το ΦΕΚ αναμοριοδότησης των σχολείων έχει δημοσιευτεί και αναρτηθεί.

Οι πίνακες αναμένονται πλέον σε συνάρτηση με την εγκύκλιο και δεν θα υπάρχει αριθμητικός περιορισμός επιλογών.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Κακαγιάννης Αντώνης,
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σάμου,
6940556436-6944271826 - 22730.61231,

Δεν υπάρχουν σχόλια: