Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Τα λειτουργικά κενά στην Β΄ Σάμου

Δείτε τα λειτουργικά κενά στην Β΄ Σάμου.

Η Β΄ Σάμου περιλαμβάνει τα νησιά της Ικαρίας,
Φούρνων & Θύμαινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: