Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Βουλευτής Σάμου: Νέοι διορισμοί αγροτικών γιατρών στο νομό Σάμου

Με τους νέους διορισμούς ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου στο νομό Σάμου και ιδίως με τις νέες τοποθετήσεις στους Φούρνους, επέρχεται για το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα του νομού μας, επαρκής κάλυψη σε αγροτικούς ιατρούς.

Συγκεκριμένα για τους Φούρνους, προβλέπεται η τοποθέτηση αγροτικού ιατρού τόσο στο Περιφερειακό Ιατρείο Φούρνων όσο και στο Περιφερειακό Ιατρείο της Θύμαινας. Μαζί και με την παραμονή του οπλίτη ιατρού που ήδη βρίσκεται στο νησί, οι κάτοικοι των Φούρνων θα έχουν σαφώς καλύτερη και αμεσότερη παροχή υπηρεσιών υγείας.

Επίσης στη Σάμο, διορίζονται ακόμη τέσσερις αγροτικοί γιατροί και ειδικότερα: Στα Περιφερειακά Ιατρεία Μυτιληνιών, Καλλιθέας, Αερολιμένα Σάμου και Πύργου.

Δεν λύνονται όλα τα κληρονομημένα προβλήματα, εντούτοις η μεγάλη προσπάθεια των γιατρών, νοσηλευτών και εργαζομένων του δημόσιου συστήματος υγείας, ενισχύεται .

Το στοίχημα για την ανάταξη και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι διαρκές και θα κερδηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: