Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων για τα προβλήματα στο Γ.Ν Σάμου

Η κατάσταση που επικρατεί όλα τα τελευταία χρόνια στο Γ.Ν Σάμου λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού και υλικών είναι γνωστή.

Ιατρικές ειδικότητες που δεν υπάρχουν, μονήρεις ειδικότητες που δεν παρέχουν ασφάλεια ούτε στον εργαζόμενο ούτε στον ασθενή, ανεπάρκεια προσωπικού που δυσχεραίνει τη λειτουργία των υπηρεσιών και των τμημάτων, ελλείψεις υλικών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού είναι η καθημερινότητα που αλλάζει μόνο προς το χειρότερο.

Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν και ακολουθούνται από τις προηγούμενες και την τωρινή κυβέρνηση υποβαθμίζουν τον τομέα της υγείας από τη μία και διώχνουν τους νέους ιατρούς στο εξωτερικό από την άλλη.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να κινδυνεύουν ακόμη μια φορά με κλείσιμο κλινικές του νοσοκομείου!

Μετά την παραίτηση της Διευθύντριας της Παθολογικής κλινικής και μοναδικής μόνιμης παθολόγου του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, η Παθολογική μένει με μία επικουρική παθολόγο και με τις εφημερίες αδύνατον να καλυφθούν παρά την προσωρινή λύση που δόθηκε, με την κάλυψη της κλινικής από τους δύο ιατρούς της Μ.Ε.Θ.

Ο επικουρικός καρδιολόγος αποχώρησε αφήνοντας μόνο και πάλι τον μοναδικό μόνιμο καρδιολόγο του νοσοκομείου, να εφημερεύει τριάντα μέρες το μήνα με μεγάλη επικινδυνότητα για τον ίδιο και τους ασθενείς.

Το Υπουργείο αντί να λύσει το πρόβλημα της έλλειψης ιατρών με προσλήψεις, προσπαθεί να μπαλώσει τα κενά με μετακινήσεις αγροτικών ιατρών στο νοσοκομείο, αφήνοντας έτσι ακάλυπτα τα αγροτικά ιατρεία.

Τα προβλήματα του νοσοκομείου, το οποίο καλύπτει και εξυπηρετεί όχι μόνο τους πολίτες της Σάμου αλλά και των γύρω νησιών δεν λύνονται ούτε με μετακινήσεις προσωπικού εκ των έσω, ούτε αφήνοντας ακάλυπτα τα αγροτικά ιατρεία και το Κέντρο Υγείας. Η μόνη λύση είναι οι άμεσες διαδικασίες πρόσληψης μόνιμων ιατρών και λοιπού προσωπικού ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά.

Καμία μονήρης ιατρική ειδικότητα. Να καλυφθούν οι θέσεις των ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν στο νοσοκομείο.

Ο Πρόεδρος                                                          Η Γραμματέας
Σταμάτης Φιλιππής                                                   Ουρανία Πάσουλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: