Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Τα οργανικά κενά στο ΠΥΣΠΕ Σάμου μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων (5-5-17)

Την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Σάμου με τη συμπλήρωση των Πινάκων με τα οργανικά κενά στην Α΄και Β΄ Σάμου μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Οι εκπαιδευτικοί που πήραν μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Σάμου από άλλα ΠΥΣΠΕ, οι εκπαιδευτικοί που έχουν ζητήσει μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ και όσοι είναι στη διάθεση θα κληθούν από τη ΔΙΠΕ Σάμου να κάνουν δηλώσεις προτίμησης στα οργανικά κενά των σχολείων/νηπιαγωγείων.

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ για να τους τοποθετήσει σε σχολεία/νηπιαγωγεία, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησης και τα μόριά τους.


Δείτε εδώ ποιοι εκπαιδευτικοί ήρθαν με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Σάμου και εδώ ποιοι εκπαιδευτικοί ζητούν μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ.

Επίσης, στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ τοποθετήθηκαν ομόφωνα μετά από δήλωσή τους οι συνάδελφοι: Αλεξίου Παρασκευή στο νηπιαγωγείο Ευδήλου, μετά από επιστροφή συναδέλφισσας από άδεια, στο νηπιαγωγείο Καραβοστάμου και η Καρατσιουμπάνη Παναγιώτα στο 3ο νηπιαγωγείο Σάμου μετά από άδεια και

χορηγήθηκε ομόφωνα άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από 1-5-17 έως 30-9-17 στον εκπαιδευτικό Κατζώρα Δημήτριο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: