Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Επιλογή σχολικών μονάδων από τους υποψήφιους Διευθυντές μετά την ανακοίνωση των μορίων τους

Δεκτή έγινε η τροπολογία από τον Υπουργό Παιδείας για την επιλογή σχολικών μονάδων από τους υποψήφιους Διευθυντές  μετά την ανακοίνωση των μορίων  τους

Σύμφωνα με την τροπολογία:

Οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων  να γίνονται  μετά την  μοριοδότηση της συνέντευξης και τη συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων, και άρα μετά την ανάρτηση και κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων Διευθυντών, και   αφού έχουν εξεταστεί πιθανές ενστάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: