Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σε ΚΕΣΥ και ΣΜΕΑΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2018-19

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας  οι  αποσπάσεις  εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε  ΚΕΣΥ και ΣΜΕΑΕ, από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και ανακλήσες , τροποποιήσεις αποσπάσεων.

Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2018-19

Αποσπάσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το έτος 2018-2019

Ανακλήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. γενικών ειδικοτήτων και μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: