Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

ΣΕΠΕ Ικαρίας-Φούρνων: Κλείνει η Τάξη Υποδοχής στην Ικαρία

Αποτέλεσμα εικόνας για Τάξη Υποδοχής στην ΙκαρίαΤα τρία τελευταία σχολικά έτη λειτουργούσε στο 1ο Δ.Σ. Ραχών Τάξη Υποδοχής για την ένταξη των µαθητών µεταναστών και παλιννοστούντων.

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας (Αρ.πρωτ.:Φ1/73808/Δ1) η φοίτηση των µαθητών στις Τάξεις Υποδοχής µπορεί να διαρκέσει έως 3 έτη, πράγµα που σηµαίνει ότι την επόµενη σχολική χρονιά το 1ο Δ.Σ. Ραχών δεν θα συµπληρώνει τον κατώτατο αριθµό µαθητών που χρειάζεται για να ιδρυθεί Τάξη Υποδοχής (9). Ως αποτέλεσµα οι µαθητές των µικρών τάξεων θα αναγκαστούν να διακόψουν τη φοίτησή τους στην Τάξη Υποδοχής ακόµα κι αν δεν έχουν συµπληρώσει 3 χρόνια σε αυτό, ενώ για τους νέους µαθητές που θα παρακολουθήσουν το 2019-2020 την Α’ δηµοτικού δεν θα υπάρχει Τάξη Υποδοχής να γραφτούν.

Τονίζοντας το δικαίωµα ΟΛΩΝ των παιδιών στη δωρεάν και δηµόσια παιδεία και αναγνωρίζοντας την ανάγκη των παιδιών µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο να υποστηριχτούν δωρεάν από εκπαιδευτικό προσωπικό ώστε να αντιµετωπίσουν δυσκολίες που έχουν να κάνουν µε την ελληνική γλώσσα και όχι µόνο,

διεκδικούµε:

• Την ίδρυση της Τάξης Υποδοχής στο 1ο Δ.Σ. Ραχών ανεξαρτήτως αριθµού παιδιών.
• Αγωνιζόµαστε για τη λειτουργία τµηµάτων σε κάθε γωνιά της χώρας (Τάξη Υποδοχής, Τµήµα Ένταξης, µαθήµατα επιλογής) ακόµα για ένα παιδί.
• Κατάργηση του κατώτατου αριθµού παιδιών ως προϋπόθεση για την ίδρυση τµηµάτων.

                                                            Για το ΔΣ
                    Η Πρόεδρος                                                 Η Γραµµατέας    

                Μηλιάδου Ανθή                                          Γεωργιάδη Σοφία

Δεν υπάρχουν σχόλια: