Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

Εγκύκλιος: Μετά τις εκλογές οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Αποτέλεσμα εικόνας για εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας,Με την έκδοση του ΠΔ56/11-6-2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.», τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 28 του ν.2190/9

Η  υποβολή αιτήσεων για απόσπαση εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο «ανοικτών» προσκλήσεων διακόπτεται από τις 11 Ιουνίου 2019 και θα συνεχιστεί αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, η οποία εκδόθηκε με αφορμή ερωτήματα Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σχετικά με τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών   στο πλαίσιο προσκλήσεων για απόσπαση, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Το υπουργείο Παιδείας τονίζει προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ότι με την έκδοση του ΠΔ56/11-6-2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.», τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 28 του ν.2190/94 περί απαγόρευσης έκδοσης των πράξεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές από την προκήρυξη των εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος.

Η απαγόρευση έκδοσης οποιασδήποτε πράξης μεταβολής που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού, όπως προκύπτει σαφώς από τις διατάξεις της παρ. 1 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, σημειώνει το υπουργείο Παιδείας, αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις προπαρασκευαστικές αυτών πράξεις.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, οι διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί, κατά την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: