Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019

Οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί προτείνουν τη μείωση των μισθών των δικαστικών στα επίπεδα των Δ.Υ

Ενημερωτικό σημείωμα για τις αποφάσεις του ΣΤΕ (1307-1316/2019)
Η Δικαστική εξουσία μπαίνει μπροστά και διευκολύνει την κυβέρνηση

· Η Ολομέλεια του ΣΤΕ έκρινε ότι είναι συνταγματικά νόμιμη η περικοπή των δώρων των Δ.Υ, που έγινε με το ν. 4093/2012. Δεν μπορεί κανείς να μην εξοργιστεί, αν διαβάσει την αιτιολόγηση των ανωτάτων δικαστικών. «Ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων που κυμαίνεται από τα 780 ευρώ έως και 1.092 ευρώ, ακόμη και μετά την κατάργηση των τριών επιδομάτων που ήταν αναγκαία σύμφωνα με τα δημοσιονομικά δεδομένα, εξασφαλίζουν «αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση με όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώχειας όσο και με όσους απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και ημερομίσθιο».

· Το ΣΤ τμήμα του ΣΤΕ είχε κρίνει ότι η κατάργηση των δώρων- επιδομάτων , που έγινε με το ν. 4093/2012 αντίκειται στα άρθρα 25 και 4 του Συντάγματος. Η Ολομέλεια όμως του ΣΤΕ με τις αποφάσεις 1307-1316/2019 έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η κατάργηση των τριών επιδομάτων, «τεκμηριώνεται επαρκώς και δεν παρίσταται απρόσφορο μέτρο, και μάλιστα προδήλως, για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ήταν αναγκαίο, δεδομένου ότι με αυτό το μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται γενικά σε όλους τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης και περιορισμού των διογκωμένων δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης»…… «και ανταποκρίνεται στους στόχους που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στην διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ και στην εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ»….

Δεν υπάρχουν σχόλια: