Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019

Ανάκληση Προκήρυξης θέσεων Δ/νσεων Υπ. Παιδείας, λόγω μεταφοράς Γ. Γ. Ερευνας και Τεχνολογίας

Αποτέλεσμα εικόνας για Ανάκληση Προκήρυξης θέσεων Δ/νσεων Υπουργειου Παιδείας, λόγω μεταφοράς Γ. Γ. Ερευνας και ΤεχνολογίαςΑνακάλεσε με Απόφασή της η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, την υπ. αριθμ. πρωτ.76781/Γ1/15.05.2019 (ΑΔΑ: 9Σ854653ΠΣ-Ζ03) Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων.

Η Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει (ΑΔΑ: 9Σ854653ΠΣ-Ζ03).

Σύμφωνα με την Απόφαση της Υπουργού Παιδείας, η Προκήρυξη ανακαλείται, λόγω της μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων ως συνόλου αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (Α’,119). Εκεί περιλαμβάνονται και οι θέσεις που προκηρύχθηκαν με την παραπάνω Προκήρυξη, η οποία αφορά στο σύνολο των θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων του φορέα, δηλαδή του τέως Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων.

Δείτε την Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: