Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Καταργείται η πλειοψηφία των υπηρεσιακών Συμβουλίων αν δεν συμφωνεί ο Πρόεδρος !!!

Με νομοσχέδιο που καταθέτει στη βουλή η κ. Ξενογιαννακοπούλου τροποποιεί το άρθρο 162 του ν.3528/07 και προσθέτει διάταξη με την οποία για να είναι έγκυρη μια απόφαση στα υπηρεσιακά συμβούλια πρέπει στην πλειοψηφία να είναι υποχρεωτικά και ο πρόεδρος !!!

Η προηγούμενη διάταξη προέβλεπε ότι: «τα συμβούλια αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών»

Πιστεύουμε ότι είναι μία απαράδεκτη και αντιδημοκρατική διάταξη με την οποία η κυβέρνηση θέλει να ελέγχει τα υπηρεσιακά συμβούλια, αφού είναι απαραίτητη για την πλειοψηφία, η ψήφος του προέδρου  και πρέπει άμεσα να αποσυρθεί.

Δείτε το άρθρο 162 του ν. 3528/2007 που αντικαθίσταται ως εξής:

1. Κάθε Συμβούλιο αποτελεί διακριτή αρχή.

2. Κατά τη διάρκεια της θητείας απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών των Συμβουλίων, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί, υπηρεσιακοί ή προσωπικοί, λόγοι.


3.Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη τους. Σε κάθε περίπτωση, για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.
Τα Συμβούλια αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε ο πρόεδρος.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: