Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Η θέση της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για το θέμα μισθοδοσίας των συναδέλφων

ΟΧΙ από την Ενωτική για τις άτοκες δόσεις στο θέμα του σφάλματος μισθοδοσίας συναδέλφων μας

Την Τετάρτη 30-01-19 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και το σφάλμα καταχώρησης στη μισθοδοσία αρκετών συναδέλφων λόγω εσφαλμένης παρακράτησης από τη ΔΙΠΕ Σάμου.

Η πρόταση που διατυπώσαμε στο Δ.Σ. του Συλλόγου για το συγκεκριμένο θέμα της μισθοδοσίας των συναδέλφων  ήταν:

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι  να ζητήσουν με αίτησή τους, από τη ΔΙΠΕ Σάμου, άτοκες δόσεις, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες”.

Η πρότασή μας καταψηφίστηκε από την Ενωτική και μάλιστα με τη διπλή ψήφο του προέδρου του Συλλόγου!

Τονίζουμε ότι στο έγγραφο του ταμείου δε γίνεται καθόλου λόγος για εφάπαξ παρακράτηση, άρα έχουν όλοι το δικαίωμα να αποπληρώσουν σε άτοκες δόσεις τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Η πρότασή μας στηρίχθηκε και από την ΑΣΕ/ΠΑΜΕ, αλλά καταψηφίστηκε από την Ενωτική παράταξη με τη διπλή ψήφο του προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου (3-3).

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, παρά την καταψήφιση της πρότασής μας από την Ενωτική παράταξη να ζητήσουν από τη ΔΙΠΕ Σάμου με αίτησή τους όσες άτοκες επιθυμούν ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Διαβάστε εδώ το ψήφισμα που κατατέθηκε από την “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” για το συγκεκριμένο θέμα και ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Δασκάλων & Νηπιαγωγών Σάμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: