Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής Α/θμιας Εκπ/σης

Το υπουργείο παιδείας ανακοίνωσε την πρόσληψη οκτακοσίων είκοσι δύο (822) Δασκάλων ΕΑΕ και εκατόν ογδόντα επτά (187) Νηπιαγωγών ΕΑΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσληφθέντες προσωρινοί αναπληρωτές καλούνται να παρουσιαστούν στη Δ/νση Π.Ε. πρόσληψής τους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία μεταξύ 19 -9-2011 και 21 -9-2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: