Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ για τις μεταθέσεις 11-04-2011, του αιρετού του ΚΥΣΠΕ Μπράτη Δημήτρη

Συνεδρίασε σήμερα (11-04-2011) το ΚΥΣΠΕ και ξεκίνησε τη διαδικασία των μεταθέσεων, με τις ειδικές κατηγορίες.

Συγκεκριμένα στη σημερινή συνεδρίαση:

  • ‘Έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης (55) που υποβλήθηκαν.
  • Απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία όλες τις αιτήσεις των συναδέλφων για μετάθεση, που φοιτούν στα Διδασκαλεία (1ο και 2ο έτος), εκτός από τρεις.
  • Εντάχθηκαν 12 αιτήσεις νεοδιόριστων στις ειδικές κατηγορίες, καθώς και 15 νεοδιόριστων πολύτεκνων στην ειδική κατηγορία.
  • Αποφασίστηκε ότι οι νεοδιόριστοι εκ/κοί, που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες κατοχυρώνουν, σύμφωνα με το Ν.3848/2010 και το άρθρο 8 του Π.Δ. 50/96, δικαίωμα μετάθεσης, χωρίς την προϋπόθεση της τριετίας.
  •  Έγιναν, επίσης, δεκτές οι αιτήσεις παραίτησης (15) των συναδέλφων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Η συνεδρίαση συνεχίζεται αύριο με θέμα: «Εξέταση αιτήσεων εκ/κών Π.Ε. για μετάθεση σε Σ.M.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Δημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: