Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Καταχώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπ/κών διδακτικού έτους 2010-2011.

Οι ημερομηνίες καταχώρισης ορίζονται από Τετάρτη 20 Απριλίου έως και το τέλος του διδακτικού έτους

Σας κάνουμε γνωστό ότι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.ΣΥ.Δ./Π.Ε. & Δ.Ε.) τίθεται σε λειτουργία για την καταχώριση των στοιχείων πρόσληψης των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλήφθηκαν κατά το διδακτικό έτος 2010-2011.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α) οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3. Προϋπηρεσία που θα αποκτηθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2010 λαμβάνεται υπόψη για τους τελικούς πίνακες του διαγωνισμού του άρθρου 3 μόνον εφόσον η πρόσληψη έγινε από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών της παραγράφου 2 ή από τους τελικούς πίνακες του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.

Η καταχώριση των στοιχείων πρόσληψης θα γίνει ηλεκτρονικά με ευθύνη σας, απευθείας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Οι ημερομηνίες καταχώρισης ορίζονται από Τετάρτη 20 Απριλίου έως και το τέλος του διδακτικού έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: