Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Αποτελέσματα εξετάσεων γλωσσομάθειας εκπ/κών υποψήφιων για απόσπαση στο εξωτερικό

Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης στις ξένες γλώσσες των εκπαιδευτικών που είναι υποψήφιοι για απόσπαση σε σχολικές μονάδες και σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2011-2012.

Ενόψει της κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων για την απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2011-12, σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για τυχόν ανάκληση της αίτησης απόσπασής τους ή για άρση συναπόσπασης θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 4 Μαΐου 2011, μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε περίπτωση αδυναμίας με αποστολή FAX στον αριθμό 210-344.2299.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: