Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ (06/02 & 19/01/17) - Σύσκεψη Αιρετών - Πρόταση Αναμοριοδότησης

@ τη Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η 5η πανελλήνια σύσκεψη αιρετών εκπροσώπων Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Αρχικά τοποθετήθηκαν ο πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. και οι δύο (2) αιρετοί του ΚΥΣΠΕ, ενώ υπήρξε ένας σύντομος χαιρετισμός από τον απερχόμενο αιρετό του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Δημήτρη Μπράτη. Ακολούθησε τοποθέτηση της νομικής εκπροσώπου της Δ.Ο.Ε. Μαρίας Τσίπρα για θέματα που αφορούσαν τις αρμοδιότητες των αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι αιρετοί του κλάδου και ο χρόνος που τους διατέθηκε ήταν τρία (3) ! λεπτά στον καθένα. Πιστεύουμε ότι ο χρόνος αυτός δεν επαρκεί για να τοποθετηθούν όλοι οι αιρετοί πάνω στα προβλήματα των σχολείων και των εκπαιδευτικών της κάθε περιοχής.

Τα θέματα που αναφέρθηκαν στις τοποθετήσεις των αιρετών ήταν η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, οι μόνιμοι διορισμοί, τα προβλήματα των αναπληρωτών, οι διώξεις και τα πειθαρχικά θέματα, θέματα νηπιαγωγείων και ειδικοτήτων, αυτοαξιολόγηση και περιγραφική αξιολόγηση, υπεραριθμίες, μετατάξεις κ.α. Η συνάντηση έληξε, με τοποθέτηση του προέδρου της Δ.Ο.Ε.

Πιστεύουμε ότι είναι θετικό να γίνονται συναντήσεις αιρετών, να ανταλλάσσονται απόψεις και να υποβάλλονται προτάσεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ο απαραίτητος χρόνος για να τοποθετούνται όλοι οι αιρετοί του κλάδου.

@ Η ανασυγκρότηση του ΠΥΣΠΕ που έγινε από τον περιφερειακό Δ/ντή και θα ισχύσει από 1-1-2017 έως 31-12-2018 είναι η εξής:

TAKTIKA - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

  • Εμμανουηλίδου Αλεξάνδρα, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70, Δ/τρια Π. Ε. Σάμου - Πρόεδρος. με αναπληρωτή τον Ψαραδέλλη Ευστράτιο, Δ/ντή Δ.Σ. Κοκκαρίου
  • Αξιώτου Αλκμήνη, εκπ/κός κλάδου ΠΕ60, με οργανική θέση στο 1ο Νηπ. Σάμου με αναπληρώτρια την Κούτρα Σοφία, Δ/τρια Δ.Σ. Παγώνδα
  • Ζαβουδάκης Παναγιώτης, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70, με οργανική θέση στο Δ.Σ. Χώρας με αναπληρωτή τον Μανδουραράκη Ιωάννη, Δ/ντή 3ου Δ.Σ. Σάμου
  • Αρχοντούλης Ιωάννης, Αιρετός Εκπρόσωπος εκπ/κών Π.Ε. με αναπληρωτή τον Καραγεωργίου Μιχαήλ, Αιρετό Εκπρόσωπο εκπ/κών Π.Ε
  • Κακαγιάννης Αντώνιος, Αιρετός Εκπρόσωπος εκπ/κών Π.Ε. με αναπληρώτρια τη Δάλλη Μαρία, Αιρετή Εκπρόσωπο εκπ/κών Π.Ε.

Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίσθηκε η Τσούλου Βασιλική, μόνιμη εκπ/κός κλάδου ΠΕ70, Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου και αναπληρωτής της ο Θεοδωράκης Θεμιστοκλής, μόνιμος εκπ/κός κλάδου ΠΕ70, ο οποίος κατά το τρέχον έτος υπηρετεί στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου.
Η θητεία του Συμβουλίου λήγει στις 31-12-2018.

@ Μετά από ερωτήματα συναδέλφων, ενημερώνουμε ότι οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που είναι πρόεδροι σε νομικά πρόσωπα του Δήμου δικαιούνται 60 ημέρες κανονική άδεια.

@ Την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017 έγινε συνάντηση του Δ.Σ και των αιρετών του συλλόγου στην Α/θμια εκπ/ση με θέμα την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων. Η Δ/ντρια εκπ/σης Σάμου μάς παρουσίασε την πρότασή της, που θα τη δείτε στον παρακάτω πίνακα. Καταθέσαμε και εμείς, ως παράταξη, στο Δ.Σ. τη δική μας πρόταση, που μπορείτε να τη δείτε παρακάτω.

Δόθηκε παράταση ενός μήνα από το Υπουργείο και θα υπάρξει και διευκρινιστική εγκύκλιος για την αναμοριοδότηση των σχολείων. Μετά την εγκύκλιο θα οριστικοποιήσουμε την πρότασή μας, καθόσον υπάρχουν ζητήματα για τα δυσπρόσιτα που παραμένουν μέχρι τώρα ασαφή.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄& Β΄ΣΑΜΟΥ

                (Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΣΑΜΟΥ)
ΣΧΟΛΕΙΑ
(Δημοτικά και Νηπιαγωγεία)
Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΣΑΜΟΥ
ΜΟΡΙΑ
Σάμος (Δ.Σ. & νηπιαγωγεία)
6
Καρλόβασι (Δ.Σ. & νηπιαγωγεία)
7
Παλαιόκαστρο, Πυθαγόρειο, Χώρα, Μυτιληνιοί, Κοκκάρι, Κοντακέικα
(Δ.Σ. & νηπιαγωγεία)
8
Λέκκα, Ηραίο (νηπιαγωγείο)
Άγιος Κήρυκος (1ο Δ.Σ.-νηπιαγωγεία)
9
Παγώνδας (Δ.Σ.), Άγιος Κων/νος, Υδρούσα, Μαραθόκαμπος (Δ.Σ.) Εύδηλος (Δ.Σ.)
10
Εύδηλος (Δ.Σ.), Άγιος Κήρυκος (2ο Δ.Σ.)
11
1ο Ραχών (Δ.Σ.), Φούρνοι (Δ.Σ.)
12
Παγώνδας (νηπιαγωγείο), Πύργος, Κουμέικα, Μαραθόκαμπος (νηπιαγωγείο), Πλάτανος, Καλλιθέα, Βουρλιώτες
14
Ξυλοσύρτης, Καραβόσταμο, Καρκινάγρι,
Εύδηλος (νηπιαγωγεία), 2ο Ραχών,
1ο Ραχών (νηπιαγωγείο), Θύμαινα, Χρυσομηλιά, Φούρνοι (νηπιαγωγείο)

              (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)
ΣΧΟΛΕΙΑ
(Δημοτικά και Νηπιαγωγεία)
Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΣΑΜΟΥ
ΜΟΡΙΑ
Σάμος (Δ.Σ. & νηπιαγωγεία)
6
Καρλόβασι (Δ.Σ. & νηπιαγωγεία)
7
Παλαιόκαστρο, Πυθαγόρειο, Χώρα,
Μυτιληνιοί, Κοκκάρι, Κοντακέικα
(Δ.Σ. & νηπιαγωγεία)
8
Άγιος Κων/νος, Λέκκα, Ηραίο, Άγιος Κήρυκος (Δ.Σ. & νηπιαγωγεία)
9
Παγώνδας , Υδρούσα, Μαραθόκαμπος, Ξυλοσύρτης, Εύδηλος (Δ.Σ. & νηπιαγωγεία)
10
Πύργος , Καραβόσταμο (Δ.Σ. & νηπιαγωγεία)
11
Πλάτανος, Βουρλιώτες, Κουμέικα, Φούρνοι,
1ο Ραχών, 2ο Ραχών (Δ.Σ. & νηπιαγωγεία)
12
Καλλιθέα, Καρκινάγρι, Θύμαινα, Χρυσομηλιά
(Δ.Σ. & νηπιαγωγεία)
14

@ Σημειώνουμε ότι δε θα δεχθούμε διαφορετική μοριοδότηση για σχολεία-νηπιαγωγεία της ίδιας περιοχής (Μαραθόκαμπος, Παγώνδας, Άγιος Κήρυκος, Εύδηλος κ.α), κάτι που συμβαίνει στην πρόταση της Δ/νσης.

@ Επίσης τονίζουμε ότι η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων δεν έρχεται να λύσει κάποιο από τα ουσιαστικά ζητήματα των σχολείων και μικρή αξία θα έχει αν δε συνοδευτεί από μόνιμους διορισμούς, δυνατότητα μεταθέσεων και φυσικά έμπρακτη στήριξη και χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων.

@ Όσον αφορά στις δύο συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ (6/2 & 19/1) εξετάσθηκαν τα εξής θέματα:

· Τοποθετήθηκαν σε σχολεία οι αναπληρωτές εκπ/κοί: Μίζερος Νικόλαος (Πυθαγορείου), Σουραντάνη Αιμιλία (Παγώνδα), Κοράκη Θεοδώρα (Ειδικό), Ζαγκανίκας Ιωάννης (Τ.Ε. Χώρας), Μαραβέλιας Αλέξανδρος (ΠΕ11-Κοντακεΐκων), Πετρίδης Δημήτριος (ΠΕ16.01 - 1Ο,2Ο Αγίου Κηρύκου), διατέθηκε η εκπ/κός ΠΕ11/Φυσικής Αγωγής, Δασκάλου Ευγενία (Αγίου Κων/νου-5 ώρες), δεν διατέθηκε εκπ/κός ΠΕ70/Δασκάλων από το Ειδικό σχολείο, για 7 ώρες μαθηματικών στο ΕΕΕΕΚ Σάμου, που είχε ζητηθεί από τη Β/θμια, επειδή συμπληρώνει το ωράριό της στο Ειδικό σχολείο και διαφωνήσαμε με την τοποθέτηση-διάθεση εκπ/κού ΠΕ07/Γερμανικής Γλώσσας (ΑΜΩ) σε 5 σχολεία.

· Ορίστηκε Προïσταμένη στο νηπιαγωγείο Βαθέος η συνάδελφος, Παπαδοπούλου Όλγα.

· Αναγνωρίστηκε η συνάφεια μεταπτυχιακών δύο (2) εκπ/κών ΠΕ70/Δασκάλων, οι προϋπηρεσίες αναπληρωτών εκπαιδευτικών και χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπ/κό ΠΕ70/Δασκάλων.

@ Τέλος, σχετικά με το αίτημα δύο (2) δασκάλων για βελτίωση θέσης για το Δ.Σ. Παγώνδα, διαφωνήσαμε με την εισήγηση της προέδρου, επειδή η αίτηση βελτίωσης του ενός τουλάχιστον εκπαιδευτικού (προϋπήρχε η αίτησή του) έπρεπε να είχε συζητηθεί, προτού γίνουν οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών στο Δ.Σ. Παγώνδα και τότε το ΠΥΣΠΕ θα αποφάσιζε αν θα την εγκρίνει ή θα την απορρίψει, κάτι που δεν έγινε.

Επίσης, ζητήσαμε να υπάρχει δέσμευση από την Πρόεδρο του ΠΥΣΠΕ, αν θα δέχεται αιτήσεις βελτίωσης από εκπαιδευτικούς και μέχρι πότε, αλλά δε δεσμεύθηκε και είπε να εξετασθεί το Σεπτέμβριο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Κακαγιάννης Αντώνης 
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σάμου
6944271826 - 22730.61970/61231 

Δάλλη Μαρία
Αναπληρώτρια Αιρετή ΠΥΣΠΕ Σάμου
6974476651 - 22730.91775 

Δεν υπάρχουν σχόλια: