Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Παρατείνεται η διαδικασία κατάταξης σχολικών μονάδων

Επανακαθορισμός των Δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων

Παρατείνεται μέχρι και τις 12 Μαρτίου η ημερομηνία υποβολής των εισηγήσεων των αρμόδιων Περιφερειακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

Επίσης με την ίδια απόφαση ο υπουργός Παιδείας  καλεί τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ να υποβάλλουν μέσω των οικείων Περιφερειακών ...
Διευθύνσεων έως 5 Μαΐου τις εισηγήσεις τους για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 7γ του νόμου 1351/1983.

Το άρθρο 13 παρ. 7γ του νόμου 1351/1983 αναφέρει:

 7γ). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από πρόταση του οικείου Ανώτερου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθορίζονται τα σχολεία που λειτουργούν σε περιοχές δυσπρόσιτες και συγκοινωνιακά απομονωμένες και στα οποία διορίζονται εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/1981.

Δείτε την πρόταση που καταθέσαμε, ως παράταξη, στο Δ.Σ. του Συλλόγου εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: