Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Άνοιξε το ηλεκτρονικό σύστημα για Β΄ φάση αποσπάσεων 2018, του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Άνοιξε σήμερα 2/7/2018 το ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή ενστάσεων επί της Α΄ φάσης των αποσπάσεων.  Σας υπενθυμίζουμε ότι: « Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών ένσταση επί των αποτελεσμάτων αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της. Με τον ίδιο τρόπο υποβάλλονται και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης με δυνατότητα αλλαγής/τροποποίησης των προτιμήσεων ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ. Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς για την υποβολή ένστασης, η οποία αφορά αποκλειστικά

στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης, σε αντιδιαστολή με την επανεξέταση η οποία αφορά σε δεύτερη φάση εξέτασης της αίτησης. Τούτο δε διότι έχει παρατηρηθεί υποβολή σωρείας ενστάσεων, ενώ αντικείμενο της ένστασης εν τοις πράγμασι είναι η επανεξέταση. Εν κατακλείδι η ένσταση δε συνιστά επανεξέταση και δεν εξετάζεται ως τέτοια».

Ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικοί που δεν αποσπάστηκαν στην Α΄ Φάση, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης για να παραμείνει ενεργή η αίτησή τους. Παράλληλα  μπορούν να υποβληθούν και νέες αιτήσεις απόσπασης από ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Σχετικά με τις ανακλήσεις των αποσπάσεων και τις νέες αιτήσεις σας υπενθυμίζουμε ότι: «Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, αίτηση ανάκλησης της απόσπασής τους μέχρι 24 Αυγούστου 2018, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως. Η ανάκληση μπορεί να ζητηθεί μετά τις 24 Αυγούστου 2018 για εξαιρετικούς λόγους υγείας, όπως προκύπτουν από δικαιολογητικά δημόσιου νοσοκομείου. Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, νέα αίτηση, εφόσον δεν είχαν υποβάλει εντός των προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της. Η εξέταση των αιτήσεων αυτών είναι δυνητική. Σε κάθε περίπτωση θα επιδιώξουμε να γίνει εντός του Αυγούστου η Β΄ φάση αποσπάσεων!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 2/7/2018

Νεκτάριος Κορδής,

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr

http://nekordis64.blogspot.gr )

Άκης Λουκάς  

  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ  

(  ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com

εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Το έγγραφο σε μορφή PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια: