Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 5/7/2018, του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με τη συνεδρίαση  του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Πέμπτη 5 Ιουλίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Έγιναν δεκτές 5 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Για το ίδιο ζήτημα έγινε δεκτή 1 ανάκληση αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικού.

2. Αποδεσμεύτηκαν 7 εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάταξη σε θέσεις ΕΔΙΠ & ΕΕΠ των ΑΕΙ,ΤΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκαν 3 αιτήσεις και αναβλήθηκε η συζήτηση για 1.

3. Συζητήθηκαν 2 αιτήσεις αποδέσμευσης εκπαιδευτικών για μετάταξη σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς μέσω του ΕΣΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4440/2016. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε (κατά πλειοψηφία) 1 ένσταση. 

4. Απορρίφθηκε (κατά πλειοψηφία) 1 ένσταση εκπαιδευτικών επί των αμοιβαίων μεταθέσεων.

5. Σχετικά με την αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων Δ.Ε. και την ένταξη σχολικών μονάδων στην κατηγορία δυσπρόσιτα, υπενθυμίσαμε ότι ισχύει η  από 3/1/2018 θέση της ΟΛΜΕ http://olme-attik.att.sch.gr/new/?p=11105 Παράλληλα  σας υπενθυμίζουμε τη δήλωση που είχαμε καταθέσει στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 12/1/2018:

http://nekordis64.blogspot.com/2018/01/1212018.html

Από τη στιγμή που δεν έχουν υλοποιηθεί τα αιτήματα που είχε θέσει η ΟΛΜΕ, ζητήσαμε την απόσυρση του σχεδίου αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων της Δ.Ε.

6. Σχετικά με τη Β΄ φάση αποσπάσεων εκπαιδευτικών, σας υπενθυμίζουμε ότι την Παρασκευή 6 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων. Την Τρίτη 14 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεωνεπανεξέτασης απόσπασης με δυνατότητα τροποποίησης των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ προτίμησης. Μέσα την ίδια προθεσμία οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη αποσπαστεί δύνανται να αιτηθούντροποποίηση απόσπασης, ζητώντας την επανεξέταση της αίτησης τους και δηλώνοντας έως και 5 προτιμήσεις. Η τροποποίηση απόσπασης αφορά στις αποσπάσεις  από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ). Είναι αυτονόητο ότι το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ/ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) αρχικής απόσπασης δεν μπορεί να δηλωθεί εκ νέου και ότι σε περίπτωση μη ικανοποίησης της αίτησης επανεξέτασης ισχύει η αρχική απόφαση απόσπασης. Τέλος μπορούν να υποβληθούν και νέες αιτήσεις απόσπασης.

7. Από τη Δευτέρα 2/7/2018 μέχρι και την Παρασκευή 24/8/2018 μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις ανάκλησης απόσπασηςόπου θα πρέπει να αναφέρονται συνοπτικά και με σαφήνεια οι λόγοι του αιτήματος ανάκλησης προκειμένου να εξεταστεί από το ΚΥΣΔΕ.

8. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τροποποιήσεις και οι νέες αιτήσεις απόσπασης αφορούν αποκλειστικά στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ). Δεν αφορούν αποσπάσεις σε φορείς που δεν εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ, ούτε νέες αποσπάσεις σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.Οι ενστάσεις, οι επανεξετάσεις και οι ανακλήσεις αφορούν στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

9. Η συζήτηση επί των ζητημάτων αυτών θα γίνει μετά τις 20 Αυγούστου και θα προσπαθήσουμε να ικανοποιηθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός αιτήσεων.

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 5/7/2018

Νεκτάριος Κορδής,

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.: 6977513534,

ηλ. δ/νση: nekordis@yahoo.gr

http://nekordis64.blogspot.gr )

Άκης Λουκάς  

αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ  

( τηλ.:6974320189,

ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: