Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Δ. Σεβαστάκης: Η ίδρυση του Μουσικού Σχολείου στη Σάμο είναι γεγονός

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, για την ίδρυση του Μουσικού Σχολείου στη Σάμο με έδρα το Βαθύ και αριθμό ΦΕΚ 2786 , Τεύχος Β, όπως είχαμε εξάλλου δεσμευτεί όλη την προηγούμενη περίοδο. Συνεχίζουμε με όραμα και στόχο για τα νησιά μας.

Από το γραφείο του Βουλευτή

« Ίδρυση Μουσικού Γυμνασίου Σάμου και Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης»

Δεν υπάρχουν σχόλια: