Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Σχολική σύμβουλος στέλνει επίπληξη σε όσους εκπαιδευτικούς δεν παραβρέθηκαν σε επιμορφωτική συνάντηση

Σχολική σύμβουλος Θεολόγων στέλνει έγγραφη επίπληξη σε όσους εκπαιδευτικούς δεν παραβρέθηκαν σε επιμορφωτική συνάντηση

"Αγαπητέ συνάδελφε,
ύστερα από αναβολή της με το 4ο σχετικό προγραμματισθείσας επιμορφωτικής συνάντησης και μετά την 5η σχετική τροποποιητική έγκριση με το 6οσχετικό  προσεκλήθητε να λάβετε μέρος στην επιμορ-φωτική συνάντηση της Παρασκευής 18.03.2016, από της 11:45 π.μ. έως 2 μ.μ. ώρας, στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου κατά τη    διάρκεια του κοινού κενού διδακτικού τρίωρου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 της 1ης σχετικής.

Όπως προσωπικά γνωρίζετε, αλλά και επί πλέον από επίμονες οδηγίες μου, οι επιμορφωτικές συναντήσεις είναι αναγκαίες, για ανα-τροφοδότησή μας με την  ανταλλαγή εμπειριών και πληροφόρησης και την από κοινού απάντηση στους προβληματισμούς μας για την καλλίτερη ευόδωση του δύσκολου έργου μας.

Ειδικότερα όμως για τη μελέτη των προγραμμάτων του «νέου σχολείου» είναι απολύτως απαραίτητες και συνιστούν επιτεταγμένο καθήκον για μένα και υπηρεσιακή υποχρέωση για σας σύμφωνα και με το άρθρο 38 § 5 και 23, πολλώ μάλλον, που με την 3η σχετική καλύπτονται και τα έξοδα μετακίνησής σας.

Το κύριο θέμα της συναντήσεώς μας ήταν η ενημέρωσή σας στα καίρια για τον κλάδο μας παιδαγωγικά και διδακτικά προβλήματα, που συζητήθηκαν στην πραγματοποιηθείσα στην Κόρινθο Ημερίδα στις 19.02.2016, από την οποία καίτοι προσκληθέντες απουσιάσετε, εν μέρει δικαιολογημένα λόγω των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο.

Επειδή με λύπη μου διαπίστωσα την αναιτιολόγητη απουσία σας από την ήδη πραγματοποιηθείσα συνάντηση, πολύ σας παρακαλώ να μη επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο σε επόμενες επιμορφωτικές ομαδικές συναντήσεις με δεδομένο, ότι η διαπροσωπική επικοινωνία στο χώρο σας είναι αδύνατο να υποκαταστήσει την ομαδική ομοία για τους ανωτέρω λόγους."

Δείτε το έγγραφο της Σχολικής Συμβούλου ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: