Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ της "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ" για την ομαλή λειτουργία του ΠΥΣΠΕ

Συνεδρίασε σήμερα 10-10-16 άτυπα το ΠΥΣΠΕ για να συζητήσει τους όρους λειτουργίας του. Το είχαμε ζητήσει μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δ/ντριας Α/θμιας, αλλά, έστω και καθυστερημένα, δρομολογήθηκε σήμερα.

Οι προτάσεις που κατέθεσε η "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΣΑΣΙΑ", για την ομαλή λειτουργία του ΠΥΣΠΕ είναι οι εξής:

1. Να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα στα μέλη του ΠΥΣΠΕ.

2. Να υπάρχει πλήρης ενημέρωση των μελών του ΠΥΣΠΕ για το περιεχόμενο των θεμάτων της συνεδρίασης και για ό,τι άλλο προϋποθέτει τη δυνατότητα ορθής γνωμοδότησής τους κατά τη διαδικασία του συμβουλίου.
3. Να υπάρχει αντίγραφο της γραπτής εισήγησης της Δ/ντριας Εκπαίδευσης μέσα στο φάκελο των μελών κατά την είσοδό τους στο χώρο της συνεδρίασης, αφού με βάση την εισήγηση γίνονται όλες οι ψηφοφορίες.
4. Μετά από τη συζήτηση κάθε θέματος να διαβάζονται οι τοποθετήσεις των μελών.

5. Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών να γίνονται μόνο μετά από συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ και όχι πρωτύτερα.
6. Να γίνονται δεκτές αιτήσεις βελτίωσης θέσης για όλους τους εκπαιδευτικούς (και για τους αναπληρωτές) μέχρι 10 μέρες από την ημερομηνία τοποθέτησης και εφόσον υπάρχουν ακόμη κενά.
 
7. Οι προσκλήσεις των μελών να γίνονται σύμφωνα με το νόμο και να στέλνονται και στα αναπληρωματικά μέλη.
8. Να γίνονται συχνότερα οι συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ, ώστε να μη συσσωρεύονται πολλά θέματα που είναι δύσκολο κατόπιν να γίνει σωστή επεξεργασία και παρακολούθησή τους.
9. Να καθιερωθεί συγκεκριμένη ημέρα συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ, κατόπιν συνεννόησης των μελών.
10. Να μην χρησιμοποιούνται τα κινητά κατά την ώρα των συνεδριάσεων, εκτός και αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι.

11. Να γίνονται σεβαστές οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις του Κλάδου και να μην γίνονται συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ εκείνες τις ημέρες.


Κακαγιάννης Αντώνης
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σάμου
6944271826 - 22730.61970/61231


Δάλλη Μαρία
 Αναπληρώτρια Αιρετή ΠΥΣΠΕ Σάμου
6974476651 - 22730.91775

Δεν υπάρχουν σχόλια: