Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020

Τριετή αποκλεισμό από τις προσλήψεις στους εκπ/κούς που παραιτούνται ενώ προσλαμβάνονται

Αποτέλεσμα εικόνας για Τριετή αποκλεισμό από τις προσλήψεις στους εκπαιδευτικούς που παραιτούνται ενώ προσλαμβάνονται"Κατατέθηκε διάταξη , προς ψήφιση, στη Βουλή

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ο αποκλεισμός από τους  διορισμούς  και τις προσλήψεις για τρία έτη εκπαιδευτικών , οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: