Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Στο «σφυρί» βγαίνουν τα 40 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, στη λίστα και τα αεροδρόμια του Βορείου Αιγαίου

Στο «σφυρί» βγαίνουν μέσα στο 2011 τα 40 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας με την κυβέρνηση ήδη να αναζητεί σύμβουλο ο οποίος θα αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση των αερολιμένων της χώρας χωρίς να δημιουργηθούν μονοπωλιακές καταστάσεις.


Με στόχο στο τέλος του 2011 να έχει προχωρήσει η σχετική διαδικασία ο σύμβουλος που θα επιλεγεί θα προτείνει τον τρόπο που θα ομαδοποιηθούν τα 40 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, και θα αναζητηθούν τα 2 δισ. ευρώ που υπολογίζεται ότι είναι οι αναγκαίοι πόροι για την αναβάθμιση των ελληνικών αεροδρομίων.

Ομαδοποίηση

Τα δύο αεροδρόμια που θα δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία ομαδοποίησης είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, αλλά και ο νέος αερολιμένας του Καστελίου.
Ο ιδιώτης επενδυτής θα αναλάβει τη διοίκηση, τη λειτουργία, τη διαχείριση, την επέκταση, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση, αλλά η ιδιοκτησία θα παραμένει στο Δημόσιο. Το επόμενο διάστημα θα είναι το καθοριστικό για την τύχη των δεκάδων μικρών και μεγάλων περιφερειακών Αεροδρομίων στην ελληνική επικράτεια με τις ηγεσίες των υπουργείων Οικονομίας και Υποδομών να αναζητούν τους τρόπους για την παραχώρησή τους καθώς από αυτό θα κριθεί και το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ιδρυση εταιρειών

Πρακτικά το σχέδιο προβλέπει την ίδρυση εταιρειών, στις οποίες το Δημόσιο θα εισφέρει τα αντίστοιχα δικαιώματα διαχείρισης και θα μπορούν να εισαχθούν και στο Χ.Α. Ειδικότερα ο σύμβουλος θα εξετάσει μεταξύ άλλων:
1. Η ομαδοποίηση των αεροδρομίων να γίνει με βάση τη γεωγραφική θέση των αεροδρομίων.
2. Η ομαδοποίηση να γίνει με βάση την επιβατική κίνηση. Σε αυτή την περίπτωση αναμένεται να οριστούν επικεφαλής των ομάδων που θα δημιουργηθούν τα αεροδρόμια με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση και συγκεκριμένα οι αερολιμένες Χανίων, Κω, Ζακύνθου, Σαντορίνης, Μυτιλήνης, Μυκόνου και Σάμου. Τα πιο «ισχυρά» αεροδρόμια αποτελούν τα νησιά με μεγάλη τουριστική κίνηση (όπως π.χ. Ρόδος, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη), αλλά και αυτά που λόγω θέσης ευνοούν τη μετακίνηση με αεροπλάνο (Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη).
Στόχος είναι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των αεροδρομίων της χώρας για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που αδυνατούσαν τόσα χρόνια να χρηματοδοτήσουν τα δημόσια Ταμεία. Παράλληλα από την παραχώρηση των αεροδρομίων το οικονομικό επιτελείο προσδοκά σημαντικά έσοδα αλλά και αλλαγή του τρόπου λειτουργίας μιας και οι ιδιωτικές εταιρείες θα επιδιώξουν την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών για τη μεγέθυνση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους.

Το νομοσχέδιο

Η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων προβλέπεται στο νόμο για την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου:
Ιδρύονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για κάθε αερολιμένα ή ομάδα αερολιμένων ή και για το σύνολο των αερολιμένων της χώρας με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, το σύνολο των μετοχών της οποίας ανήκει στο ελληνικό δημόσιο.
Προσδιορίζεται ο συγκεκριμένος σκοπός, όπως η διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση ενός ή περισσοτέρων αεροδρομίων, την πραγματοποίηση του οποίου αναλαμβάνει η εταιρεία.
Η ιδιωτικοποίηση γίνεται με σύμβαση παραχώρησης, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η συμβατική περίοδος, η δυνατότητα παράτασης και τροποποίησής της, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου και της εταιρείας, καθώς και τα τέλη Aεροδρομίου, τα οποία θα επιβάλει η εταιρεία.
Ειδικότερα οι εταιρείες αυτές θα αναλάβουν, είτε οι ίδιες είτε μέσω των θυγατρικών τους, τη διοίκηση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση κρατικών αεροδρομίων. Παράλληλα, με κοινές αποφάσεις των αρμοδίων υπουργών μπορεί να παραχωρείται, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας και με συμβάσεις παραχώρησης, σε ιδιωτικές εταιρείες η οργάνωση και λειτουργία των αεροδρομίων».

Η παραχώρηση

Το μοντέλο των συμβάσεων παραχώρησης, όπως το έχει επεξεργασθεί το υπουργείο Οικονομικών, προβλέπει ότι το κράτος θα παραχωρήσει για μία μεγάλη περίοδο συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία του (ή δικαιώματα) έναντι επενδύσεων που θα δεσμευθούν να κάνουν οι ιδιώτες για να αξιοποιήσουν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Οι ιδιώτες θα έχουν την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων των αεροδρομίων. Παρά το γεγονός ότι στις εταιρείες που θα συσταθούν, την προεδρία και το πλειοψηφικό πακέτο θα έχει το Δημόσιο, το μάνατζμεντ και ένα μειοψηφικό πακέτο θα περάσει σε ιδιώτες. Πρότυπο για τη λειτουργία του συστήματος, θα είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Πηγή: Εφημερίδα Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια: