Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Φωτιές στην Παιδεία

Ακόμα περισσότερο αναμοχλεύ­εται το συγκρουσιακό κλίμα στο μέτωπο της Παιδείας με πρώτο ζήτημα στην ατζέντα της αντι­παράθεσης το σχέδιο συγχωνεύσεων - καταργήσεων 1.933 σχολείων σε όλη την επικράτεια. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμι­ας εκπαίδευσης (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ) προ­χωρούν σε 24ωρη απεργία την ερχό­μενη Τετάρτη 30 του μήνα, ενώ οι κα­ταλήψεις σχολείων και οι αντιδράσεις σε επίπεδο σχολικών μονάδων ή ακό­μα και δήμων και περιφερειών καλά κρατούν. Την ίδια ώρα η κόντρα πήρε και πολιτικές διαστάσεις μεταξύ κυ­βέρνησης και... ΣΥΡΙΖΑ.

Η Διαμαντοπούλου στις επικρίσεις που δέχεται για τον «λογιστικό» χει­ρισμό του ευαίσθητου χώρου της παι­δείας αντιπαραθέτει περιπτώσεις σχο­λείων μονοθέσιων ή σχολείων χωρίς μαθητές. Όπως της αντέτεινε όμως ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Τ. Κουράκης σε σχε­τική συζήτηση στη Βουλή, μόλις 169 είναι τα μονοθέσια σχολεία που κλεί­νουν, ενώ τα περισσότερα είναι εξα-θέσια και «εύρωστα» ακόμα και κατά τα πρότυπα της υπουργού. Η υπουρ­γός μίλησε για «λάθη» που «θα διορ­θωθούν». Να θυμίσουμε ότι το σχέδιο των συγχωνεύσεων βάσει του οποίου κλείνουν περί τα 1.200 σχολεία σε όλη τη χώρα αφορά το 2011 - 2012, την ώρα που η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, μιλώντας για «πάγια πολιτική», προϊδεάζει για νέο γύρο την επόμενη σχολική χρονιά.

Ζητά ευθύνες

Μπροστά στη γενίκευση των κι­νητοποιήσεων, στις οποί­ες φαίνεται να πρωτο­στατούν περιοχές της Θεσσαλίας, η Διαμα­ντοπούλου αντέδρα­σε ζητώντας τον λο­γαριασμό από τους εκ­παιδευτικούς. Με επιστο­λή της προς τις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών τούς αποδίδει την ευ­θύνη για τις χαμένες ώρες διδασκαλί­ας λόγω του μεγάλου αριθμού απερ­γιών, στάσεων εργασίας και καταλή­ψεων και τους ζητά να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την αναπλήρω­σή τους μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. «Αντί άλλης απάντησης η εισήγησή μου προς το Δ.Σ. της ΔΟΕ θα είναι η επιστροφή της επιστολής ως απα­ράδεκτης, γιατί αν μη τι άλλο ξεχειλίζει από υποκρισία», ήταν η αντίδραση του προέδρου της Κομνηνού Μαντά, προσθέτοντας ότι η επιστολή της υπουργού τη μέρα που αποφασίστηκε η απεργία «έχει ως στόχο τον εκφοβισμό των συνα­δέλφων και τη συκοφάντηση του κινή­ματος των εκπαιδευτικών».

Φταίει ο... ΣΥΡΙΖΑ

Στο μεταξύ, η Διαμαντοπούλου επι­χείρησε να αξιοποιήσει την κυβερνη­τική γραμμή της «υποκίνησης» την οποία αποδίδει τόσο σε παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τη συζήτηση επε­ρώτησης των βουλευτών του για την παιδεία προχθές, η υπουργός προ­σπάθησε να στρέψει τα φώτα στον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο λέγο­ντας πως δίνει στην Αριστερά «εικό­να μπάχαλου και ανομίας» (κατά το γνωστό τροπάρι) στο πλαίσιο της ανα­φοράς της στην κατάληψη που πραγ­ματοποιήθηκε την Παρασκευή στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυν­σης Α/θμιας και Β/θμιας Αττικής από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μάλιστα, ζήτησε να καταδικαστούν τα επεισόδια συγκεκριμένα από τον ΣΥ-ΡΙΖΑ υποδεικνύοντας ως υποκινητή το στέλεχος του ΣΥΝ Γρηγόρη Καλομοίρη επειδή ήταν «παρών»!

Στην ίδια συζήτηση, εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο βου­λευτής Καρδίτσας Σπύρος Ταλιαδού-ρος αναφέρθηκε στην περίπτωση των γυμνασίων και λυκείών Λεονταρίου και Κέδρου όπου «βρίσκονται σε με­ταφορά 107 μαθητές για να εξοικο­νομήσουμε δύο θέσεις διευθυντών». Σημείωσε επίσης - παραπέμποντας στο κλείσιμο των μισών δη­μοτικών του Ν. Καρδί­τσας (54 τον αριθμό) - ότι «το δημοτικό σχολείο δεν μπο­ρεί να λειτουργεί με τους ίδιους όρους που λειτουργεί ένα γυμνά­σιο, ένα λύκειο» και πως «υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύ­ουν ότι τα μονοθέσια και τα διθέσια σχολεία στην ελληνική περιφέρεια αποδίδουν, κάνουν καλό έργο και έχουν επιτυχίες».

Επιπλέον, ο Σπύρος Χαλβατζής εκ μέρους τους ΚΚΕ αναφέρθηκε στη ρα­γδαία μείωση των κονδυλίων των σχο­λικών επιτροπών, λέγοντας «κηρύσ­σετε στάση πληρωμών στα σχολεία».

Αναφέρθηκε επίσης στις ανεγέρσεις σχολικών κτιρίων με συμβάσεις ΣΔΙΤ ως απόδειξη σπατάλης δημόσιου χρή­ματος από την πλευρά της ίδιας της κυβέρνησης. Όπως υπογράμμισε, «με δικά σας επίσημα στοιχεία το κόστος ήταν 1,6 εκατ. ευρώ άμα το αναλάμ­βανε ο ΟΣΚ και τώρα εκτινάσσεται στα 4 εκατ. ευρώ»...
Κρίμα κι άδικο, Αννούλα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: