Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε στη ΔΟΕ τις προτάσεις για την «Aναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών διοίκησης της εκπαίδευσης» (κείμενο διαβούλευσης) και την Aναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών διοίκησης της εκπαίδευσης (διάγραμμα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: