Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Επανακατάταξη εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές

Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Γεν. Γραμματέα,

Με το ν. 2470/97 όσοι εκπαιδευτικοί είχαν υπηρετήσει σε παραμεθόριες προβληματικές περιοχές επανακατατάχθηκαν και έτσι τους αφαιρέθηκαν τα Μ.Κ. και χρονοεπιδόματα που τους είχαν χορηγηθεί με συνυπολογισμό του πλασματικού διπλάσιου χρόνου προϋπηρεσίας όπως προβλέπεται από τους νόμους 2085/92 και 1943/91.

Σύμφωνα όμως με την 2157/2003 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 16), απερρίφθη η έφεση του Ελλ. Δημοσίου κατά πρωτόδικης απόφασης που δικαιώνει δημόσιους υπαλλήλους που διεκδίκησαν τα μισθολογικά κλιμάκια που δικαιούνται λόγω πλασματικών χρόνων υπηρεσίας σε παραμεθόριο και προβληματική περιοχή και τα οποία στερήθηκαν με το ν. 2470/97.

Ζητούμε να γίνει επανακατάταξη εκπαιδευτικών στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια και χρονοεπιδόματα όπως προβλέπονταν μέχρι την ισχύ του ν. 2470/97. Τα τελευταία Συνέδρια της ΟΛΜΕ (13ο Ιούνιος 2007 και 14ο Ιούλιος 2009), υιοθέτησαν αυτό το δίκαιο αίτημα.

Το αίτημα αυτό έχει ζητήσει επανειλημμένα το ΔΣ της ΟΛΜΕ να ικανοποιηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: