Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η 7Κ/2016 Προκήρυξη για 1.666 μόνιμες θέσεις - Οι θέσεις για το Νομό Σάμου

Με ανακοίνωσή του το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι εκδόθηκε η 7Κ/ 2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2016
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 6ης Φεβρουαρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

Στη Σάμο, έχουν προκηρυχθεί οι εξής θέσεις:
  • 2 ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας στο Νοσοκομείο Σάμου και το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου, 
  • 1 ΠΕ Λογοθεραπείας Νοσοκομείου Σάμου, 
  • 1 ΤΕ Λογοθεραπευτών στο Νοσοκομείο Σάμου, 
  • 1 ΤΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων στο Νοσοκομείο Σάμου,  
  • 2 ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων στο Νοσοκομείο Σάμου και στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου, 
  • 1 ΤΕ Μαιών-Μαιευτών στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου, 
  • 1 ΥΕ Μεταφορέας Ασθενών Νοσοκομείο Ικαρίας και 
  • 1 ΥΕ Νεκροτόμων στο Νοσοκομείο Σάμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: