Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Πως χορηγείται η άδεια ασθενείας τέκνων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς

Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.4440/2016 (Φ.Ε.Κ.224 τ.Α΄/2-12-2016) αναφορικά με τη χορήγηση άδειας ασθένειας τέκνων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: