Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Τα νέα ΑΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ

Υπογράφηκαν από τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου οι αποφάσεις συγκρότησης των νέων ΑΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ.

Η θητεία των μελών των νέων Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Ειδικότερα για να δείτε τα νέα Υπηρεσιακά Συμβούλια πατήστε αντίστοιχα παρακάτω

ΑΠΥΣΔΕ

- Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αττικής

-Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πελοποννήσου

-Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου

- Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κρήτης

-Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

-Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων

- Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θεσσαλίας

-Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηπείρου

-Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

-Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου

-Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας

-Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

-Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΥΣΠΕ

-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής

-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. -Νοτίου Αιγαίου

-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηπείρου

-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βορείου Αιγαίου

-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλίας

-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κρήτης

 Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας

-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πελοποννήσου

-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: