Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΠΕ ΣΑΜΟΥ

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου στηρίζει τις συναδέλφισσες στις οποίες χωρίς δική τους υπαιτιότητα, έγινε σφάλμα καταχώρησης των ασφαλιστικών τους στοιχείων με αποτέλεσμα να καλούνται να επιστρέψουν 4-5 χιλ. ευρώ (είχαν καταχωρηθεί στο σύστημα ΔΙΑΣ ως παλαιές ασφαλισμένες)

Θεωρούμε απαράδεκτη τη στάση της Διοίκησης που τελικά αφήνει απροστάτευτες τις συναδέλφισσες να αναζητήσουν μόνες τους λύση, ενώ η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τη Διοίκηση και κυρίως τη Δ/ντρια Εκπαίδευσης ως εκκαθαρίστρια.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

1. Άμεσο έλεγχο των οικονομικών στοιχείων όλων των συναδέλφων προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα των στοιχείων μισθοδοσίας τους και

2. τη νομοθετική ρύθμιση 100 δόσεων για την αποπληρωμή των καταβληθέντων.

Η Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΑΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: