Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Ο ΑΣΕΠ για το γραπτό διαγωνισμό εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ΑΣΕΠ σχετικά με τις προσλήψεις εκπαιδευτικών και τον σχετικό διαγωνισμό προσλήψεων εκπαιδευτικών:

Ο τελευταίος διαγωνισμός για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στη χώρα μας έγινε το έτος 2008. Έκτοτε, για λόγους που εκφεύγουν της αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ να προσδιορίσει και αξιολογήσει, δεν έχει διενεργηθεί άλλος τέτοιος διαγωνισμός.

Αναμφίβολα, βέβαια, ήταν θετικό το γεγονός ότι για τη  σχολική χρονιά 2016-2017 ο έλεγχος των ενστάσεων  κατά των πινάκων διορισμών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανατέθηκε στο ΑΣΕΠ ρόλο που έφερε σε πέρας  παρά τα στενά χρονικά περιθώρια που υπήρχαν και το γεγονός ότι μόλις είχε αναλάβει (18.7.2016) καθήκοντα  η νέα σύνθεση της Ολομέλειας.

Δεδομένης της συζήτησης που γίνεται για το θέμα αυτό, το ΑΣΕΠ θα ήθελε να τονίσει ότι είναι σε θέση να διεξάγει ένα τέτοιο διαγωνισμό υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή διαγωνισμού σε όλα τα μαθήματα, τη διόρθωση των γραπτών και την εκδίκαση των ενστάσεων.

Αυτή η διαδικασία απαιτεί 18-24 μήνες, χρονικό διάστημα που μπορεί να φαίνεται μακρό για τον βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό ενός Υπουργείου αλλά είναι εύλογο εάν λάβει κανείς υπ’ όψιν του τα οφέλη που θα προκύψουν μακροπρόθεσμα για την παιδεία από την πρόσληψη τακτικών εκπαιδευτικών με βασικό κριτήριο τα αποτελέσματα ενός γραπτού διαγωνισμού.

Εξ άλλου, για να αποσυμφορηθεί η διαδικασία, θα μπορούσε ο διαγωνισμός να μη γίνει ταυτόχρονα για όλες τις ειδικότητες.

Δείτε την εκθεση ΑΣΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: