Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΨΗΦΙΣΜΑ για τις τοποθετήσεις των Αναπληρωτών

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου θεωρεί κατάφωρη αδικία προς όλους του συναδέλφους του Ενιαίου Πίνακα αναπληρωτών, την εκ των προτέρων κατάταξή τους σε πίνακες που τους δεσμεύουν ως προς την επιλογή των σχολείων τοποθέτησής τους. Επιπρόσθετα, οι τοποθετήσεις συναδέλφων σε δυσπρόσιτα σχολεία (διπλασιασμός μορίων) με αυτόν τον τρόπο έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες ανακατατάξεις στον Πίνακα των αναπληρωτών την επόμενη σχολική χρονιά.

Η πρόταση της Γενικής μας Συνέλευσης του Ιουνίου 2017 (η οποία ψηφίστηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις του 2015 και 2016) είναι:

· Πάγιο αίτημά μας είναι οι συνάδελφοι να διορίζονται μόνο μέσω τακτικού προϋπολογισμού και όχι χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ε.Ε.

· Όλοι οι συνάδελφοι να διορίζονται από τον ενιαίο πίνακα

· Να τοποθετούνται από τα ΠΥΣΠΕ με βάση τα μόριά τους, γνωρίζοντας εξαρχής όλα τα κενά

· Να δηλώνονται στη μισθοδοσία των προγραμμάτων (όσο αυτά υπάρχουν) ταυτόχρονα με την τοποθέτησή τους από τα ΠΥΣΠΕ, όπως θα έχει προκύψει από τις δικές τους δηλώσεις και όχι από πίνακες που θα τους διαχωρίζουν εκ των προτέρων

Έτσι δε θα υπήρχε καμιά αδικία, θα γίνονταν σεβαστά τα δικαιώματα όλων των συναδέλφων, δε θα υπήρχε –έστω και έμμεση- παρέμβαση στη λειτουργία των Συλλόγων Διδασκόντων για την κατανομή των τάξεων και γενικά δε θα δημιουργούνταν τα προβλήματα που δημιουργεί ο κατακερματισμός και η κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών.

Ζητάμε την ικανοποίηση του παραπάνω αιτήματος και την τυπική διευθέτησή του από το υπουργείο, προκειμένου να αρθούν οι αδικίες που έχουν επισημανθεί τα τελευταία χρόνια με αφορμή το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα.


Η Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΑΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: