Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Τι απαντά η ΔΙΠΕ Σάμου για την καταγγελία περί μη κάλυψης δηλωμένου κενού σε σχολείο

Με αφορμή την υπ’ αριθ. 29/12-02-2018 καταγγελία, περί της μη κάλυψης του λειτουργικού κενού στο Δημοτικό Σχολείο Κοντακαιίκων, την οποία θεωρούμε ΑΒΑΣΙΜΗ, ΑΣΤΗΡΙΧΤΗ, ΑΝΑΛΗΘΗ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ, προκειμένου ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ τόσο για την Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, όσο και για τη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Σάμου, σας γνωρίζουμε ότι,

η ΔΙ.Π.Ε. Σάμου σε συνεργασία με την Περιφ/κή Δ/νση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου υπέβαλαν αρμοδίως και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία περί των λειτουργικών κενών, το υφιστάμενο λειτουργικό κενό στο Δημοτικό Σχολείο Κοντακαιίκων και την αναγκαιότητα της κάλυψής του.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το υπ’ αριθ. Φ.16/647/06-02-2018 έγγραφό μας, που αφορά στις ενέργειες της ΔΙ.Π.Ε. Σάμου για το αναφερόμενο κενό, για ενημέρωσή σας.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Αλεξάνδρα Εμμανουηλίδου

ΘΕΜΑ: « Κάλυψη αναγκαίου λειτουργικού κενού, κλάδου ΠΕ70, στο Δ. Σ. Κοντακαιίκων »

Σας αναφέρουμε ότι στο Δημοτικό Σχολείο Κοντακαιίκων, περιοχής Α΄ Σάμου, έχει προκύψει λειτουργικό κενό στον κλάδο ΠΕ70-Δασκάλων Γενικής Αγωγής από τις 08-01-2018, από συνεχόμενες αναρρωτικές άδειες (λόγω προβλημάτων υγείας σε συνδυασμό με αρχόμενη κύηση) της μόνιμης εκπαιδευτικού του σχολείου κλάδου ΠΕ70.

Παρακαλούμε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας και για το λόγο ότι η απουσία της εκπαιδευτικού, αφενός έχει διαταράξει την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας και αφετέρου έχει θορυβήσει τους γονείς των μαθητών της Α΄ τάξης για την τρέχουσα σχολική χρονιά των παιδιών τους, για την αρωγή σας προκειμένου να καλυφθεί το αναφερόμενο λειτουργικό κενό.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Αλεξάνδρα Εμμανουηλίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: